image advertisement

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 2 446
  • Tất cả: 1186217
Hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi
Lượt xem: 3832

Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Để triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nam Định đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức phổ biến Luật Chăn nuôi ngay từ năm 2019. Thực hiện Kế hoạch, đến nay Chi cục đã tổ chức được 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi cho 1.530 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các Sở, Ngành, UBND các cấp; phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; trưởng Thú y các xã, phường, thị trấn và đại diện các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Chi cục đã lồng ghép tuyên truyền Luật Chăn nuôi thông qua các chuyên mục Nhịp cầu nhà nông …

Báo cáo viên của Chi cục đã giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật, gồm: Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 về Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi; Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BNN-PTNT ngày 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi). Trong đó, tập trung giới thiệu những điểm mới so với Pháp lệnh Giống vật nuôi (2004) và các văn bản hướng dẫn về chăn nuôi trước khi Luật Chăn nuôi được ban hành như: Quản lý chất lượng giống vật nuôi; Điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi; Quy mô chăn nuôi bao gồm chăn nuôi trang trại quy mô lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên), quy mô vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi) và quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi), chăn nuôi nông hộ (dưới 10 đơn vị vật nuôi); Đơn vị vật nuôi (đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống); quản lý nuôi chim yến; kê khai hoạt động chăn nuôi; đối xử nhân đạo với vật nuôi; hợp tác liên kết sản xuất, thị trường chế biến sản phẩm chăn nuôi, …

Qua các Hội nghị tập huấn tuyên truyền, nhìn chung các đại biểu hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật trong lĩnh chăn nuôi, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP, đáp ứng nguồn cung thực phẩm an toàn cho nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng như hướng tới mục tiêu xuất khẩu trong tương lai./.

 Nguyễn Đức Lâm Nghiệp - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Sinh Tiến -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 07/GP-TTĐT ngày 02/10/2019
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang