image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Công khai tổ chức - cán bộ
Lượt xem: 8264

Quyết định số: 3142/QĐ-SNN, ngày 09/10/2023 Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Kế hoạch số 226/KH-SNN, ngày 01/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

- Thông báo số 2088; 2089/TB-SNN, ngày 31/8/2022 Điều chỉnh số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm giống Thủy hải sản.
 
  - Kế hoạch số  614/KH-SNN, ngày 30/03/2022 Chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022.PDF

Kế hoạch số 3714/KH-SNN, ngày 31/12/2020 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021.PDF

 Quyết định số 3682/QĐ-SNN ngày 30/12/2020 vv giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước số lượng người lam việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nông nghiệp.PDF

Quyết định vv giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính nhà nước số lượng người làm việc trong  các đơn vị sự nghiệp công lập.PDF

kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức sở nông nghiệp 2020.PDF

qđ giao số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập.PDF

kế hoạch chuyển đổi vi trí công tác công chức viên chức 2019.PDF

QĐ giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp cong lập.PDF

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang