image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Danh bạ điện thoại

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ                  : Số 7 Trần Nhật Duật – TP Nam Định

Số điện thoại        : 0228. 364.8202

Fax Giám đốc      : 0228.363.8410

Fax Văn phòng : 0228.363.1435

Email          : sonnptnt@namdinh.chinhphu.vn

Website      : http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/

 

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Doãn Lâm

Giám đốc

0912.703.117

2

Nguyễn Văn Hữu  P.Giám đốc  3.641.904 0983345534

3

       Trần Đức Việt

P.Giám đốc

 

    0913.117.936

4

   

VĂN PHÒNG SỞ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị  Thu Hằng

Chánh VP

3.640.067

0912.318.209

2

Trần Hữu Phát

P.Chánh VP

3.637.853

0916.421.099

3

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

3.637.853

0373.545.845

4

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Văn thư

3.649.601

0946.109.657

5

Nguyễn Mạnh Trung

Chuyên viên

3.631.907

0947.303.005

6

Trần Tuấn Dũng

Cán sự

3.640.067

0915.462.319

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

 

1

Hà Thị Mai Hương

Tr.Phòng

3.644.352

0915.029.119

2

Nguyễn Sỹ Sáu

P.Tr.Phòng

3.644.352

0915.608.799

3

Nguyễn Hải Đông

Chuyên viên

3.644.352

0915.455.185

4

Vũ Quốc Thanh

Chuyên viên

3.644.352

0772.299.929

6

Nguyễn Mai Ngọc

Chuyên viên

3.644.352

0912.150.689

PHÒNG  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Ngọc Quang

Tr.Phòng

3.644.743

0915.300.469

2

Mai Việt Hà

P.Tr.Phòng

3.644.743

0948.939.937

3

Bùi Thị Mai Hương

Chuyên viên

3.644.743

0987.086.050

4

Trần Thị Nguyệt

Chuyên viên

3.644.743

0915.429.653

5

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

3.644.743

0914.817.177

6

Nguyễn Văn Hiệu

P.Tr.Phòng

3.644.743

0982.305.336

 

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Quang Vinh

Tr.Phòng

3.646.597

0902.080.224

2

Nguyễn Văn Tuấn

P.Tr.Phòng

3.646.597

0974.201.186

3

Nguyễn Ngọc Hiếu

P.Tr.Phòng

3.646.597

0904.301.137

4

Nguyễn Đình Hùng

Chuyên viên

3.646.597

0915.859.084

5

Bùi Sỹ Chung

Chuyên viên

3.646.597

0947.851.993

6

Lê Đức Anh

Chuyên viên

3.646.597

0947022434

       
       

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Mai Hồng Diên 

Tr.Phòng

3.637.851

0914.779.557 

2

Trần Thị Nguyệt

P.Tr.Phòng

3.637.851

0989.260.465

3

Cao Quang Ninh

Chuyên viên

3.637.851

0936.292.800

4

Phạm Thị Tuyết

Chuyên viên

3.637.851

0914.965.716

5

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chuyên viên

3.637.851

0833.869.899

6

Đào Tuấn Anh

Chuyên viên

3.637.851

0944.759.712

 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI

Địa chỉ:Số 7- Trần Nhật Duật- Thành phố Nam Định

Số điệt thoại thường trực: 0228.363.5789

Số fax: 0228.363.5789

Email: nongthonmoinamdinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Hồng Đức

Phó CVP

0917.387.711

2

Trần Văn Dũng

Tr.Phòng HC- TH

0945.561.117

3

Nguyễn Thế Vịnh

Phó phòng PT NV

0914.530.048

4

Nguyễn Minh Thu

Kế toán

0916.699.216

5

Trần Văn Chính

Chuyên viên

0974.948.946

6

Trần Văn Ty

Chuyên viên

0984.743.325

 

THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH  NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 201 - Cù Chính Lan - P Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228. 364.9052

Số fax: 0228.364.9052

Email: thanhtrasonn.namdinh@gmal.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Anh

Phó chánh T. Tra

3.637.776

0914.004.736

2

Trần Văn Thúy

Quyền Chánh T. Tra

3.637.776

0914.935.776

 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ

THỦY SẢN TỈNH  NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Thái Tông – TP.Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228. 363.7856

Số fax: 0228. 363.2257.

Email: chicucqlclnamdinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Văn Kỳ

Chi cục trưởng

3.632.256

0912.975.754

2

Đinh Hữu Thám

P.CC.Trưởng

3.632.256

0912.512.409

       

 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 201 đường Cù Chính Lan – TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.363.9587

Số Fax: 0228. 363.9587

Email: chicucbvtvnd@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Ngọc Chính

Chi cục trưởng

3.631.828

0945.076.384

2

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chi cục trưởng

0915.427.630

3

Nguyễn Quốc Việt

Phó Chi cục trưởng

3.700.715

0778.299.831

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 7 Trần Nhật Duật - TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.364.9217

Số Fax: 0228.564.6779

Email: tuyetthangnd@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1  Vũ Xuân Thủy  Chi cục trưởng   0913.582.162

2

Nguyễn Mạnh Trung

Phó Chi cục trưởng

0988.652.353

3

Vũ Tiến Duy

Phó Chi cục trưởng

0974.647.528

 

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 4 Cửa Trường - TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228. 384.9606

Số Fax: 0228.384.9564

Email: nongthonmoi.nd@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Tất Thắng 

Chi cục trưởng

3.849.564

0915.605.682

2

Nguyễn Thị Minh Giảng

Phó Chi cục trưởng

3.869.825

0988.910.407

 

 

CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Km2 – đường Đò Quan – TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.385.6288

Số Fax: 0228.858.884

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Mạnh Hà

Chi cục trưởng

3.858.438

0913.910.333

2

Mai Đăng Nhân

Phó Chi cục trưởng

3.857.717

0912.074.359

3

Cao Thị Nga

Phó Chi cục trưởng

3.631.391

0913.626.778

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 196 đường Cù Chính Lan – TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.364.9190

Số Fax: 02283.649.190

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

 

1

Mai Quang Tuấn

Chi cục trưởng

3.648.321

0903.446.788

 

2

Đoàn Mạnh Hùng

Phó CC trưởng

0914.790.220

 

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 190 đường Cù Chính Lan – TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.364.4242

Số Fax: 0228.363.1869

Email: chicucthuy_namdinh@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vũ Hồng Sâm

Chi cục trưởng

3.636.471

0912.850.210

3

Mai Văn Quang

Phó Chi cục trưởng

0912.109.419

4

Lê Thị Thảo

Phó Chi cục trưởng

0912.333.031

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Km số 9 đường 10 - xã Liên Bảo - Vụ Bản - Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.3 82.0129

Số Fax: 0228.398.6559

Email: giongcaytrongnamdinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

2

Nguyễn Viết Chung

Giám đốc

3.986.559

0945.652.170

 

TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC GIA CẦM TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Thôn Thanh Khê- Nam Cường – Nam Trực

Số điện thoại thường trực: 0228.386.0844

Số Fax : 0228.367.7259

Email : ttggsgcnd@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Trọng Tấn

Giám đốc

0913.472.700

     

 

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY HẢI SẢN NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Xã Mỹ Tân – Huyện Mỹ Lộc – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.381.0069

Số Fax: 0228. 381.8540

Email: ttgthuysan@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Văn Tiến

Giám đốc

3.893.828

0912.239.905

2

Vũ Thị Bích Ân

Phó Giám đốc

3.810.069

0945.467.058

3

Nguyễn Viết Huệ

Phó Giám đốc

0912.035.127

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 201 Cù Chính Lan - TP Nam Định - tỉnh Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.364.0280

Số Fax: 0228.364.0280

Email: khuyennongnamdinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thông

Giám đốc

3.648. 154

0912.849.630

2

Đinh Văn Ngọ

Phó Giám đốc

3.635.310

0982.686.225

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ : Số 02 - Cửa Trường-  TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228. 384.6722

Số Fax: 0228.383.9141

Email: nuocsach.nd@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thiết

Giám đốc

3.839.141

0983.783.748

 

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY

Địa chỉ: Xã Giao Thiện – Huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.3741.501

Số Fax: 0228.389.5125

Email: cachxtnp@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Doãn Cao Cường

Quyền giám đốc

0941965888

2

Vũ Xuân Ánh

Phó giám đốc

0986538311

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP 

VÀ PTNT NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 7, đường Trần Nhật Duật – TP Nam Định

Số điện thoại thường trực: 0228.364.9801

Số Fax: 0228.364.5494

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Minh Tuấn

Quyền. Giám đốc

0912.443.922

2

Phạm Giang Linh  Phó  Giám đốc   0986.019.450

0986.019.450

 

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Khu 21 Thị trấn Thịnh Long -  huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định.

Số điện thoại thường trực: 0228.3799.265

Số Fax: 0228.3799.265

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Ng  Thành Chung

Giám đốc

0985.909.511

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang