image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 569

Sáng ngày 03-01-2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2023 - Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Anh DũngỦy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Về dự hội nghị còn có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và các Sở, ngành liên quan, Lãnh đạo các huyện, thành phố; các phòng ban, đơn vị trực thuộc; phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT, Lãnh đạo các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà; các Công ty TNHH MTV KTCTTL; các Công ty TNHH MTV Nông nghiệp trong tỉnh; đại diện các tập thể được khen thưởng.

Năm 2023, ngành Nông nghiệp & PTNT Nam Định triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn do bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thời tiết diễn biến bất thường; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; giá vật tư nông nghiệp cao và không ổn định,...... Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, trực tiếp của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND Tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các địa phương và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành nên kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2023 vẫn duy trì được đà tăng trưởng và đạt kết quả tích cực.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành và vượt 05/06 chỉ tiêu trong Kế hoạch nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản so với năm 2022 ước đạt 22.071 tỷ đồng, tăng 2,5% (kế hoạch 2,5 – 3%).

- Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 880.935 tấn, đạt 102,8%KH.

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 186.976 tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi ước đạt 137.993 tấn, đạt 89%KH.

- Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 194.648 tấn, đạt 100%KH, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt ước đạt 134.940 tấn, đạt 101,5%KH.

- Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,98%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch ước đạt 96,56%.

- Chương trình xây dựng NTM: Ước đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 93,6%) và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%).

Tóm lại: Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song, các đơn vị trong toàn Ngành đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; linh hoạt, chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; hoạt động trên các lĩnh vực thuộc ngành cơ bản ổn định và đạt kết quả khá: Tổ chức tốt sản xuất vụ Xuân, Mùa và vụ Đông; sản xuất chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường; sản xuất giống, nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển khá; chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả; các nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp được thực hiện đạt kết quả khá; công tác quản lý các dự án đầu tư được tăng cường góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và của Tỉnh.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất:                         1,82,0%

2. Tổng diện tích các loại cây trồng cả năm:                  178.000 ha

3. Năng suất lúa BQ cả năm:                                   59 tạ/ha/vụ trở lên

4.Tổng sản lượng lương thực có hạt:                        trên 846.000 tấn

5. Giá trị sản phẩm trồng trọt và NTTS trên 1 ha canh tác: 180 triệu đồng/1ha

6. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng:                          160.000 tấn  

7. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản:                                     15.340 ha

8. Tổng sản lượng thuỷ sản:                                          200.000 tấn

9. Diện tích trồng rừng tập trung:                                      9 ha

10. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch:                       từ 97% trở lên

11. Chương trình xây dựng NTM: Có thêm 07 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 03 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 01 huyện cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

12. Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP): Có ít nhất 50 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

* Về dự hội nghị, các đại biểu đại diện các huyện, các Công ty, các đơn vị trong ngành đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận trong đó tập trung đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2023; những thuận lợi, những khó khăn và những giải pháp; những đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành trong sản xuất năm 2024.

anh tin bai

* Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn trong triển khai sản xuất của các địa phương và ngành Nông nghiệp và PTNT trên các lĩnh vực. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại như:

- Kinh tế nông nghiệp chưa có bước phát triển mạnh về chất; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; sức cạnh tranh của các sản phẩm nông sản của tỉnh chưa cao.

- Chất lượng chuyển đổi và hoạt động ở nhiều HTX còn hạn chế, nhất là các hoạt động liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp có công nghệ cao trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Giá nhiều loại vật tư, nguyên liệu sản xuất nông nghiệp tăng cao; giá thị trường đầu ra không ổn định.

- Một số nội dung cơ cấu lại Ngành nông nghiệp chưa được triển khai đồng bộ ở các địa phương; các mô hình liên kết chuỗi giá trị còn chiếm tỷ lệ thấp; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế; một số mô hình sản xuất có hiệu quả nhưng chậm được nhân rộng, một số mô hình thiếu tính bền vững;...

- Một số cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất; tình trạng bỏ ruộng hoang vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương.

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với ngành liên quan và các địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lớn là: phát triển tốt sản xuất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

anh tin bai

* Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đ/c Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở thay mặt Ngành Nông nghiệp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu về dự. Năm 2024, có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm được dự báo còn có nhiều khó khăn, thách thức với nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm. Vì vậy phải tăng cường trách nhiệm và kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đề nghị: Các phòng huyện, phòng Sở, các Chi cục, công ty phải tập trung cao độ, có kế hoạch triển khai cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Toàn ngành phải tập trung cao nỗ lực triển khai các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ tháng đầu, quý đầu. Trước mắt chỉ đạo, tổ chức tốt sản xuất vụ Xuân 2024; đôn đốc các xã, thị trấn, các hộ nông dân huy động lực lượng, phương tiện hoàn thành làm đất, nhập đủ giống theo cơ cấu đã xây dựng. Thực hiện tốt việc lấy nước, làm đất kỹ; xuống giống gieo mạ đúng lịch, chăm sóc chống rét cho mạ; tập trung cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Quyết tâm giành sản xuất vụ Xuân thắng lợi toàn diện, từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, góp phần tích cực tái cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế của Tỉnh./.

                      Trần Hữu Phát - Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang