image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN TRỰC NINH
Lượt xem: 212

Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khởi nghiệp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là một trong những mục tiêu cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 Căn cứ nguồn lực được phân bổ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trực Ninh chủ trì, phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, lựa chọn xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 06 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 180 hộ tham gia; các dự án tập trung hỗ trợ cho người dân: con giống, thức ăn chăn nuôi, bóng úm (cấp phát vật tư cho các hộ vào thời điểm tháng 12/2023).

Ngày 28/2/2024, Chi cục Phát triển nông thôn Nam Định phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trực Ninh tổ chức kiểm tra một số hộ tham gia dự án tại địa phương, cho thấy:

1. Các dự án triển khai đảm bảo đúng đối tượng quy định, phù hợp với khả năng, điều kiện của đối tượng thụ hưởng và định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

2. Tỷ lệ sống của đàn vật nuôi đáp ứng được yêu cầu của định mức KTKT.

3. Đàn vật nuôi phát triển đồng đều, khoẻ mạnh, tại thời điểm kiểm tra không phát sinh dịch, bệnh, trọng lượng bình quân đạt từ 0,8 - 1,2 kg/con. Một số hộ dân có kinh nghiệm chăn nuôi đã tách riêng gà trống, gà mái để chăn nuôi.

anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh đàn gà tại các hộ tham gia dự án huyện Trực Ninh

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, các hộ dân tham gia dự án thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đối với Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc kiểm tra, hướng dẫn các hộ tham gia dự án trong phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và quản lý, sử dụng vật tư hỗ trợ của nhà nước.

- Đối với các hộ dân tham gia dự án: Thực hiện nghiêm túc quy trình chăn nuôi, sự chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật và quản lý, sử dụng vật tư hỗ trợ của nhà nước hiệu quả, đúng mục đích./.

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang