image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 và đề ra các giải pháp để nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 1213

Chiều ngày 6/4/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023

anh tin bai

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, chỉ số Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT đạt 62,36 điểm và xếp thứ 15/18 các Sở, ban, ngành của tỉnh. So với kết quả năm 2021, kết quả chỉ số CCHC của Sở là 61,45 điểm tăng xã tăng 0.91 điểm, xong và giảm 05 bậc so với năm 2021.

Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Sở, ban, ngành được đánh giá, chấm điểm theo 09 lĩnh vực, với số điểm tối đa là 75 điểm, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 6,25/6.5 điểm; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 5,50/6,75 điểm; Cải cách thủ tục hành chính đạt 14/16,75 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 7/7 điểm; Cải cách chế độ công vụ đạt 10,43/11,50 điểm; Cải cách cơ chế tài chính công đạt 7,15/7,50 điểm; Xây dựng chính quyền điện tử đạt 10,11/13 điểm; Đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đạt 1,42/5 điểm.

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Thủ trưởng cácphòng, ban, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; giữ vững những tiêu chí đã đạt điểm trong năm 2022 không để mất điểm trong năm 2023. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng và trước hẹn từ 100% trở lên. Thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sai sót, trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ sai sót, trễ hạn phải có thư xin lỗi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên các lĩnh vực và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Thường xuyên lấy phiếu khảo sát về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đội ngũ công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua đó có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC....

   Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang