image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Một số kết quả xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 1815

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM các địa phương trong tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực triển khai xây dựng NTM nâng cao. Toàn tỉnh đã có 13 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 28/9/2020.

Nhà văn hóa và sân thể thao Xóm 2 - xã Hải Hà - huyện Hải Hậu.

6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT trình BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP năm 2021 (Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Công văn số 80/UBND-VP3 ngày 29/01/2021 về thực hiện và đánh giá kết quả xây dựng NTM năm 2021; Quyết định 08/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/3/2021 triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021; Công văn số 465/UBND-VP3 ngày 8/7/2021 về hướng dẫn thực hiện, lập hồ sơ căn cứ chứng minh và thẩm định mức đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu năm 2020, 2021).

Công tác thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Căn cứ đề nghị của UBND các huyện, đến ngày 10/7/2021 Đoàn thẩm định của tỉnh đã thẩm định xong 65 xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 trên địa bàn 9 huyện (trong đó: huyện Hải Hậu 17 xã, Trực Ninh 10 xã, Nam Trực 8 xã, Vụ Bản 7 xã, Nghĩa Hưng 6 xã, Ý Yên 5 xã, Xuân Trường 5 xã, Giao Thủy 5 xã, Mỹ Lộc 02 xã). Dự kiến cuối tháng 7/2021, Hội đồng của tỉnh tổ chức họp, xét công nhận 65 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu có trên 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, thời gian tới Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục tổ chức thẩm định các xã, thị trấn đề nghị thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận của tỉnh; trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định; phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thành phố tập trung rà soát, đánh giá mức đạt, khả năng hoàn thiện tiêu chí do ngành phụ trách ở các xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao năm 2021.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

                                            Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang