image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 13 269
  • Tất cả: 1357098
Đến hết năm 2014 tỉnh ta có 65 xã đạt chuẩn NTM
Lượt xem: 2491

    Qua 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là của nông dân, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

    Năm 2013, toàn tỉnh có 12 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM. Các xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh thưởng 2 tỷ đồng/xã, xã cơ bản đạt chuẩn NTM được thưởng 1,5 tỷ đồng/xã theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh; ngoài ra xã Hải Thanh – huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ thưởng xã đạt chuẩn NTM tiêu biểu với mức thưởng là công trình phúc lợi có giá trị 01 tỷ đồng.

    Năm 2014, toàn tỉnh có 54 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có TT Cồn – huyện Hải Hậu đã được công nhận cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2013. Trong 54 xã đạt chuẩn NTM năm 2014 có 40 xã đủ điều kiện thưởng với mức thưởng 1,5 tỷ đồng/xã theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh, 13 xã còn lại có nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2104 trên 03 tỷ đồng/xã không đủ điều kiện thưởng, đến thời điểm 30/6/2015 nếu số dư nợ xây dựng cơ bản còn dưới 03 tỷ đồng/xã sẽ được UBND tỉnh thưởng theo mức thưởng của năm 2014.

    Như vậy đến hết năm 2014 toàn Tỉnh đã có 65 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Hải Hậu có 35/35 xã, huyện Nghĩa Hưng có 8/25 xã, huyện Trực Ninh có 6/21 xã, huyện Xuân Trường có 4/20 xã, huyện Giao Thủy có 3/22 xã, huyện Vụ Bản có 2/18 xã, huyện Ý Yên có 7/32 xã.

    Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, năm 2015 toàn Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM đồng đều ở khắp các địa phương, phấn đấu có thêm 31 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ công nhận “huyện đạt chuẩn NTM” đầu tiên của vùng Đồng bằng Sông Hồng.
                                              Chi cục Phát triển nông thôn

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang