image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA “ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019-2024
Lượt xem: 261

Ngày 11/4/2024, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2019-2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2024-2029.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị tại Sở Nông nghiệp & PTNT

Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Khánh Hoà thay mặt cho Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Đức Việt thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Nguyễn Thành Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Sở và 26 hội viên Hội Cựu chiến binh Sở.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng  ủy, Ban Giám đốc Sở, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT luôn đổi mới về hình thức, nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra những nhân tố và mô hình thi đua mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên mọi tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Khánh Hoà, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định chúc mừng và biểu dương những kết quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu Sở Nông nghiệp & PTNT trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT trong thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, duy trì, giữ vững và phát huy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” rộng khắp, hướng về cơ sở, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội với các phong trào, các cuộc vận động ở đơn vị, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện xây dựng người Nam Định thanh lịch, văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, có giải pháp thi đua thiết thực, có trọng tâm, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, tập trung ở cơ sở có nhiều sáng tạo, góp phần xây dựng Hội ở cơ sở ngày càng vững chắc và trở thành phong trào thi đua ở cơ sở ngày một thực chất.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu về tham dự, tặng hoa Đại hội

Thực hiện Hướng dẫn Số: 10/HD-CCB, ngày 16/11/2023 của Hội Cựu chiến binh khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2024) và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Hội Cựu chiến binh Khối giai đoạn 2019- 2024; theo kế hoạch phân bổ chỉ tiêu Đại biểu dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh  gương mẫu” của Hội CCB Khối; tại Đại hội, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT đã bình chọn Đoàn đại biểu gồm 05 đồng chí đại diện cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Sở tham dự Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT đã vinh dự được Hội Cựu chiến binh khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

anh tin bai

Trao Giấy khen cá nhân các hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024

Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT bày tỏ sự quyết tâm ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam với những chỉ tiêu chủ chính; đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như sau: 

I.  Chỉ tiêu thi đua chính

1- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng.

2- Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa.

3- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 15% hoàn thành xuất xắc nhiêm vụ.

4- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

5- Tiếp tục duy trì công tác Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.   

II. Biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

1. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên nhận thức đúng đắn các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của đơn vị và của Hội, xây dựng cho hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự tu dưỡng và rèn luyện phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị và Hội cựu chiến binh Khối phát động.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho cán bộ, hội viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để học tập, tu dưỡng, rèn luyện và noi theo bằng việc làm thiết thực.

3. Phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Hội Cựu chiến binh Sở; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của Đảng ủy giao. Tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức lãnh đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ra sức thi đua và tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt phát huy vai trò, tác dụng nêu gương, làm nòng cốt để xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả của phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực thúc đẩy hội viên phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

5. Tăng cường phối kết hợp công tác giữa Hội cựu chiến binh với các Đoàn thể để tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ thế hệ trẻ có tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, cầu tiến.

6. Duy trì các chế độ sinh hoạt theo quy chế đã ban hành, kịp thời có giải pháp khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, không để những vấn đề nổi cộm xảy ra; xây dựng Hội cựu chiến binh Sở thực sự trong sạch, vững mạnh trong những năm tới.

Hoạt động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mâu” giai đoạn 2024 -2029 đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Ghi sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cán bộ, hội viên các thế hệ Cựu chiến binh Sở nguyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên nêu cao ý chí phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, bằng việc làm thiết thực hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của Hội được giao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Yêu nước” của Hội CCB Khối giai đoạn 2024 - 2029; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc, Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                Mai Hồng Diên - Chi hội Cựu chiến binh Văn phòng Sở

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang