image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 2225
CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ THUỘC SỞ
* Ban giám đốc:
1. Ông:        Nguyễn Doãn Lâm                - Giám đốc Sở
2. Ông:        Trần Đức Việt                       - Phó giám đốc Sở
3. Ông:        Nguyễn Văn Hữu                  - Phó giám đốc Sở
* Văn phòng Sở:     Điện thoại: 02283. 649601        - Fax: 02283. 631435
1. Bà:           Nguyễn Thị Thu Hằng          - Chánh Văn phòng Sở
2. Ông:        Lại Duy Đễ                              - Phó chánh Văn phòng Sở.
3. Ông:        Trần Hữu Phát                       - Phó chánh Văn phòng Sở
* Phòng Tài chính - Kế toán:         Điện thoại: 02283. 644 743        
1. Ông:        Đặng Ngọc Quang             - Trưởng phòng
2. Bà:          Mai Việt Hà                         - Phó trưởng phòng
3 Ông:        Nguyễn Văn Hiệu   - Phó Trưởng phòng
* Phòng Tổ chức cán bộ:            Điện thoại: 02283. 644 352        
1. Bà:          Hà Thị Mai Hương              - Trưởng phòng
2. Ông:        Nguyễn Sỹ Sáu                   - Phó trưởng phòng
* Phòng Quản lý xây dựng công trình:      Điện thoại: 02283. 642 266
1. Ông:        Phạm Quang Vinh              - Trưởng phòng
2. Ông:        Nguyễn Ngọc Hiếu             - Phó trưởng phòng
3. Ông:        Nguyễn Văn Tuấn               - Phó trưởng phòng
* Phòng Kế hoạch kỹ thuật:        Điện thoại: 02283. 637 851 
1. Ông:        Mai Hồng Diên                - Trưởng phòng
2. Bà :         Trần Thị Nguyệt        - Phó trưởng phòng
* Thanh tra Sở:             Điện thoại: 02283. 649 052        - Fax: 02283. 649 052
1. Ông:        Trần Văn Thúy                   - Phó chánh thanh tra
2. Bà:     Nguyễn Thị Anh  - Chánh thanh tra
Các Chi cục QLNN:
* Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản    
Điện thoại: 02283. 637856        - Fax: 02283. 632257
1. Ông:        Trần Văn Kỳ                       - Chi cục trưởng 
2. Ông:        Đinh Hữu Thám                  - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Thủy lợi.    Điện thoại: 02283. 649 217      - Fax: 02283. 646 779
1. Ông:        Vũ Xuân Thủy                     - Chi cục trưởng 
2. Ông:        Nguyễn Tiến Duy                - Phó chi cục trưởng
3. Ông:        Nguyễn Mạnh Trung          - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Thủy sản.   Điện thoại: 02283. 859 250   - Fax: 02283. 858 884
 1. Ông:       Hoàng Mạnh Hà                - Chi cục trưởng
2. Ông:        Mai Đăng Nhân                  - Phó chi cục trưởng
3. Bà:          Cao Thị Nga                       - Phó chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm.        Điện thoại: 02283. 649 190      
1. Ông:        Mai Quang Tuấn - Chi cục trưởng
2. Ông:     Đoàn Mạnh Hùng - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.     Điện thoại: 02283. 639587      - Fax: 02283. 639587
1. Ông:        Trần Ngọc Chính              - Chi cục trưởng
2. Ông:          Nguyễn Quốc Việt            - Phó chi cục trưởng
3. Bà:          Nguyễn Thị Hằng              - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Chăn nuôi thú Y.         Điện thoại: 02283. 644 242        - Fax: 02283. 644 242
1. Ông:        Vũ Hồng Sâm                  - Chi cục trưởng
2. Ông:        Mai Văn Quang                - Phó chi cục trưởng
3. Bà:          Lê Thị Thảo                      - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Phát triển nông thôn.      Điện thoại: 02283. 849 606      - Fax: 02283. 849 606
1. Ông:        Nguyễn Tất Thắng            - Chi cục trưởng
2.Bà :          Nguyễn Thị Minh Giảng   - Phó chi cục trưởng
* Văn phòng điều phối NTM:
1. Ông:        Nguyễn Văn Hữu            - Chánh Văn phòng
2. Ông:        Lê Hồng Đức                  - Phó Chánh Văn phòng 
* Ban Quản lý xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT.      Điện thoại: 02283. 649 801  - Fax: 02283. 645 494
1. Ông:        Hoàng Đình Tuấn                 -  Quyền giám đốc
2. Ông:        Phạm Giang Linh                 -  Phó giám đốc
* Ban Quản lý Cảng cá Ninh cơ.      Điện thoại: 02283. 799 098  - Fax: 02283. 799 265
1. Ông:         Trần Văn Chung                 - Giám đốc
2. Ông:          Lâm Văn Dương              - Phó giám đốc
* Trung tâm giống gia súc, gia cầm Nam Định.      Điện thoại: 02283. 849 908      - Fax: 02283. 860 844 
1. Ông:        Nguyễn Trọng Tấn                 - Giám đốc
* Trung tâm giống Cây trồng Nam Định.      Điện thoại: 02283. 3820 129      - Fax: 02283. 602 531
1. Ông:        Nguyễn Viết Chung               - Phó giám đốc phụ trách
2. Ông:        Trần Đình Hùng                     - Phó giám đốc
3. Ông:          Lê Văn Chiến                        - Phó giám đốc
* Trung tâm Khuyến nông Nam Định.      Điện thoại: 02283. 648154     - Fax: 02283. 648154
1. Ông:        Nguyễn Văn Thông          - Giám đốc
2. Ông:        Đinh Văn Ngọ                   - Phó giám đốc
3. Ông:        Đinh Văn Điện                  - Phó giám đốc
* Trung tâm Nước sạch vè vệ sinh môi trường nông thôn.      Điện thoại: 02283. 846 722     - Fax: 02283. 838 141
1. Ông:        Nguyễn Văn Thiết           - Phó giám đốc phụ trách
* Trung tâm Giống Thủy hải sản.      Điện thoại: 02283. 810 069      - Fax: 02283.818 540
1. Ông:        Đỗ Văn Tiến                       - Giám đốc     
2. Bà:           Vũ Thị Bích Ân                  - Phó giám đốc
3. Ông:        Nguyễn Viết Huệ                 - Giám đốc
* Vườn Quốc gia Xuân Thủy.        Điện thoại: 02283. 741 501       - Fax: 02283. 895 125
1. Ông:       Doãn Cao Cường                - Quyền Giám đốc
2. Ông:       Phạm Vũ Ánh   - Phó giám đốc
3. Ông:       Vũ Quốc Đạt   - Phó giám đốc

Tin khác
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang