image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chuyển đổi số trong hoạt đông khuyến nông!
Lượt xem: 1546

Hiện nay là giai đoạn nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, tham gia vào các chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Trong giai đoạn này, khuyến nông tập trung chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa Việt Nam.

anh tin bai

       Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc ứng dụng nền tảng số sẽ đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho ngành nông nghiệp. Nông nghiệp có cơ hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, đầu vào thế hệ mới, các giải pháp thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh, phương pháp canh tác bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Khoa học công nghệ phát triển sẽ thúc đẩy liên kết cộng đồng, mở rộng khả năng quản lý, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, kết nối ngành hàng, kết nối liên vùng hình thành các vùng chuyên canh, tăng cường liên kết hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần chuyển từ hệ thống canh tác và phân phối truyền thống sang hệ thống canh tác thông minh, phân phối hiện đại tích hợp với các nền tảng trực tuyến và kết nối người tiêu dùng với người sản xuất.

          Trung tâm Khuyến nông Nam Định nhận thấy chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng, là một cây cầu nối quan trọng thúc đẩy hoạt động khuyến nông dễ dàng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất với tiêu thụ, là cơ sở để đưa các mặt hàng đặc sắc của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và hướng ra xuất khẩu.

          Trong thời gian tới Trung tâm thực hiện phát triển khuyến nông điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông với các nội dung thực hiện chuyển đổi số trong công tác khuyến nông đồng bộ, liên thông với chương trình chuyển đổi số quốc gia và chính phủ điện tử; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khuyến nông phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động khuyến nông để thực hiện Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050./..

                                     Đặng Ngọc Duy -TT KHUYẾN NÔNG NAM ĐỊNH

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang