image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chuyển đổi số trong chăn nuôi - Cơ hội, thách thức và phát triển
Lượt xem: 3350

Theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, Nông nghiệp được xác định là 1 trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt là 2 lĩnh vực được lựa chọn tiên phong. Với mục tiêu triển khai chuyển đổi số nông nghiệp nhanh, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế nông nghiệp số và nông dân số.

 Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là đòi hỏi, yêu cầu khách quan của sự phát triển. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tổ chức phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh trạnh của sản phẩm.

Đối với Nam Định, thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung, chăn nuôi nói riêng. Trong đó, việc hỗ trợ người chăn nuôi thay đổi về tư duy, tiếp cận các giải pháp công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được đánh giá là bước tiền đề, đặt nền móng trong thực hiện chuyển đổi số. Các tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng: hệ thống chuồng nuôi khép kín, hệ thống camera giám sát trong chuồng nuôi, sử dụng phần mềm sổ sách về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y giúp tiết kiệm thời gian, chi phí....Xây dựng và nhân rộng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hình thành các hợp tác xã/tổ hợp tác nhằm hướng đến ngành chăn nuôi chuyên nghiệp, chuyên môn hóa.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi và đã được triển khai đến các sơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tại Nam Định có Công ty Cổ phần Vina - HTC chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng đã tiếp cận và thực hiện tốt việc cập nhật thông tin, dữ liệu báo cáo theo quy định.

anh tin bai

 Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp

 Góp phần tích cực vào thành quả của chuyển đổi số, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chăn nuôi được cung cấp dưới hình thức trực tuyến, quá trình nộp hồ sơ, trả kết quả, thanh toán phí và lệ phí đều được thực hiện qua môi trường mạng, giúp cắt giảm thời gian, công sức, chi phí và tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết công việc.

Chuyển đổi số trong chăn nuôi đã và đang có bước tiến khả quan, nhưng hiện tại vẫn đang còn nhiều khó khăn, nguyên nhân do chuyển đổi số là vấn đề mới dẫn đến các chủ thể trong ngành chăn nuôi bước đầu khó tiếp cận và cơ bản chưa nhận thức được tầm quan trọng của chuyển số đối với quản lý ngành; quy mô sản xuất nhỏ, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, người chăn nuôi phần lớn chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số; chưa có sự đồng bộ trong dữ liệu; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số còn thiếu và yếu...

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong chăn nuôi, thời gian tới ngành Nông nghiệp cần tích cực tập trung triển khai Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, bám sát hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, phối hợp kết nối các phần mềm, thực hiện chuyển đổi số trong chăn nuôi một cách nhanh, toàn diện và đồng bộ./.

                                                              -- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định --

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang