image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chi cục Chăn nuôi và Thú y sử dụng Biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí dịch vụ công - ứng dụng tích cực trong hành trình chuyển đổi số
Lượt xem: 132

Chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế. Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các dịch vụ công, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện tại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định thực hiện 19 thủ tục hành chính, trong đó 09 thủ tục được giải quyết mức độ toàn trình. Trước đây, việc thu phí, lệ phí được thực hiện theo phương thức truyền thống bằng biên lai giấy do cơ quan thuế phát hành. Phương thức này có nhiều nhược điểm như: tốn chi phí in ấn, lưu trữ, dễ thất lạc, rách hỏng, khó tìm kiếm trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo, có thể bị làm giả.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Nam Định, từ tháng 9 năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định phối hợp với VNPT Nam Định đã triển khai áp dụng phần mềm biên lai điện tử thay thế cho biên  lai  giấy khi  thu phí, lệ phí thực hiện các dịch vụ công tại địa chỉ https://ccchannuoithuyndadmin.vnpt-invoice.com.vn/. Từ khi áp dụng biên lai điện tử đến ngày 26/02/2024, Chi cục đã phát hành 12.227 biên lai.

anh tin bai

Hình 1: Giao diện phần mềm biên lai điện tử thay thế cho biên  lai  giấy

anh tin bai

Hình 2: Biên lai xuất cho khách hàng

anh tin bai

Hình 3: Tạo báo cáo tình hình thu phí, lệ phí

Việc sử dụng biên lai điện tử đã cho thấy tính ưu việt, tích cực trong hành trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu suất công việc, giảm đáng kể thời gian cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện dịch vụ công và thuận tiện trong lưu trữ, tra cứu thông tin biên lai; giúp Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong việc giải quyết thủ tục hành chính trước hạn, đúng hạn; quản lý, theo dõi, thống kê, báo cáo công tác thanh, quyết toán hoạt động thu phí, lệ phí. Sử dụng biên lai điện tử sẽ trở thành phương tiện quan trọng để hiện thực hóa "Chiến lược chuyển đổi số quốc gia", phù hợp với xu thế phát triển, hướng tới chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số./.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NAM ĐỊNH   

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang