Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 329
  • Trong tuần: 3,416
  • Tất cả: 1,122,997
KINH TẾ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ NHỮNG BỨT PHÁ NGOẠN MỤC

            Nam Định là một tỉnh đồng bằng ven biển, thuộc phía nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, có 72 km bờ biển kéo dài và 3 cửa sông lớn thông ra biển là cửa Ba Lạt, cửa Ninh Cơ và cửa Đáy, có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế biển, nhất là khai thác và nuôi trồng thủy sản. Từ đây tàu thuyền đánh cá có thể vươn ra đánh bắt ở các ngư trường trong vịnh và vùng biển Đông rộng hàng trăm nghìn km2. Theo tính toán của các nhà khoa học, trữ lượng nguồn lợi hải sản các ngư trường thuộc vùng biển Nam Định khoảng 170 nghìn tấn và 1 năm có thể khai thác từ 80-100 nghìn tấn hải sản các loại. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, trữ lượng tôm, cá, thủy sản khá lớn; có hệ thống sông, kênh mương dày đặc, có nhiều ao hồ, đầm, bãi triều rất thuận lợi cho sản xuất thủy sản.

Giai đoạn 2015-2020, Ngành thủy sản đã có sự chuyển biến rõ rệt và bứt phá ngoạn mục nhất trong giai đoạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn” và Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững.

Mục tiêu phát triển thuỷ sản toàn diện cả về nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá theo hướng công nghiệp, sản xuất hàng hoá phục vụ du lịch, dịch vụ cao cấp, đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng giá trị và bền vững, phấn đấu đến 2020, kinh tế thuỷ sản đóng góp 35% cơ cấu ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết 26, cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức quán triệt và xây dựng Chương trình hành động/Kế hoạch triển khai ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Kinh tế thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7-8%/năm; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, giảm tỷ trọng khai thác. Tổng giá trị sản xuất thủy sản năm 2019 là 9.100 tỷ đồng (giá hiện hành); Chiếm 32,4% cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,9%/năm, tăng 2,3% so với giai đoạn 2011-2015 (đạt 6,7%). Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 toàn tỉnh ước đạt 168.480 tấn, tăng 30,4% (+39.262 tấn) so với năm 2016.

Thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản, phương thức nuôi trồng thủy sản đã chuyển dần từ nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh, bán thâm canh; sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 112.680 tấn tăng 33,7% (+29.304 tấn). Khai thác thủy sản thay đổi mạnh mẽ theo hướng theo hướng tăng khai thác xa bờ, giảm mạnh khai thác vùng ven bờ; sản lượng khai thác năm 2020 ước đạt 55.800 tấn, tăng 21,7% (+9.958 tấn) so với năm 2016: Đội tàu khai thác hải sản xa bờ đang từng bước được hiện đại hóa, lắp đặt các thiết bị điện tử hàng hải trong tìm kiếm ngư trường khai thác hải sản, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới để bảo quản sản phẩm trên tàu.

Có thể thấy, trong 5 năm qua, nghề nuôi thủy sản đã có bước tiến bộ vượt bậc đáng kể: Năm 2020, ước diện tích nuôi trồng thủy sản là 16.300 ha, tăng 2,8% so với năm 2016 (15.848 ha), trong đó tính cả diện tích nuôi kết hợp cá – lúa. Nuôi trồng thủy sản đã phát triển trên cả 2 vùng mặn lợ và ngọt, hình thành được 75 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, phương thức nuôi chuyển đổi từ nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh và siêu thâm canh, áp dụng quy trình nuôi theo hướng VietGAP, nuôi theo hướng ATTP, nuôi công nghệ cao. Bên cạnh các đối tượng nuôi truyền thống, những năm qua tỉnh đặc biệt coi trọng phát triển tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và các loại cá đặc sản. Các vùng nuôi ngao thương phẩm của tỉnh được kiểm soát chặt chẽ đạt tiêu chuẩn Châu Âu, đạt chứng nhận ASC đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và nguyên liệu cho nhà máy chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ ngao vào thị trường quốc tế.

Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển khai thác hải sản xa bờ. Trong 5 năm thực hiện từ 2015 – 2020, tàu thuyền khai thác thủy sản của tı̉nh đã phát triển tương đối ổn định về số lượng và tăng nhanh về công suất, đặc biệt là nhóm tàu khai thác hải sản xa bờ. Đến ngày 03/11/2020, toàn tỉnh có 2.135 tàu cá với tổng công suất là 300,276 CV (tăng 230% so với năm 2015 về công suất). Số tàu khai thác vùng khơi là 524 chiếc, tăng 114 chiếc so với năm 2015.

Để phát triển nghề khai thác hải sản có hiệu quả, an toàn và bền vững, ngành Thủy sản đã phối hợp chặt chẽ với các huyện ven biển và Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác quản lý tàu cá, chỉ đạo hướng dẫn các chủ tàu và ngư dân tiếp tục tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng lấy hộ và nhóm hộ làm đơn vị cơ sở, liên kết giữa các tàu thuyền đánh cá theo từng loại thuyền nghề thành các đoàn, tổ đội đánh cá, cùng nhau hợp tác sản xuất, giúp nhau thông tin về thời tiết, ngư trường, giúp đỡ nhau bám biển tổ chức đánh bắt đồng thời hỗ trợ, ứng cứu, giúp đỡ nhau khi xảy ra thiên tai, tai nạn. Sau 5 năm thực hiện, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 19 tổ đội khai thác hải sản được chính quyền công nhận với sự tham gia của 380 tàu khai thác hải sản xa bờ.

Phát triển nguồn lợi thủy sản đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 với các hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vận động chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Phối hợp với Giáo hội phập giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tiến hành các đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; Khuyến khích ngư dân tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa giảm khai thác ven bờ, không khai thác mang tính hủy diệt và khuyến khích chuyển đổi nghề phù hợp thay thế các nghề xâm hại nguồn lợi.

Về chế biến, xuất khẩu thủy sản: Chế biến tiêu thụ nội địa tiếp tục phát triển với trên 100 doanh nghiệp và các HTX, tổ thu mua, chế biến hải sản và hàng ngàn hộ làm nghề thu gom, bảo quản, chế biến thủy sản giúp tiêu thụ sản phẩm khai thác và nuôi trồng được thuận tiện. Dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mạnh đặc biệt tại các huyện ven biển đã tạo điều kiện thuận lợi cung cấp những vật tư thiết yếu phát triển khai thác và NTTS.Năng lực của dịch vụ hậu cần nghề cá từng bước được cải thiện thông qua việc đầu tư, xây dựng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và các tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển... đã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.

            Định hướng phát triển kinh tế thủy sản, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Chương trình hành số 28-Ctr/TU ngày 05/12/2018 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), trong đó với giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế ngành thủy sản Nam Định:

            Chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; lựa chọn các đối tượng có giá trị kinh tế cao phù hợp vơi sđiều kiện khí hậu, thổ những của Nam Định, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, trong đó tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực như: tôm, ngao, cá bống bớp. Thực hiện các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

            Tăng cường năng lực, hiệu quả khai thác hải sản, khuyến khích phát triển đội tàu có công suất lớn, khai thác xa bờ, giảm dần đội tàu khai thác hải srn gần bờ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về chính sách phát triển thúy sản. Chú trọng khai thác trên các vùng biển xa, khai thác viễn dương trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

            Tổ chức lại sản xuất trong ngành thủy sản, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, liên kết từ khâu sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm như: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệp hội nghề nghiệp,… Hỗ trợ, hướng dẫn nông dân, ngư dân vùng ven biển tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị và các chương trình phát triển sinh kế bền vững.

             Kỷ niệm 75 năm, ngày 14/11/1945 – 14/11/2020 ngày thành lập ngành Nông nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Thủy sản quyết tâm đưa kinh tế thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất Nông Nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

                                  Trần Thị Thu Hà – Chi cục Thủy sản

 
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Sinh Tiến -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 07/GP-TTĐT ngày 02/10/2019
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh