English    |   Liên hệ
image banner
Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01-HD/TU 14/10/2020 Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 1312
Tải về 12
34/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
Lượt xem: 304
Tải về 3
36/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
Lượt xem: 334
Tải về 5
37/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ)
Lượt xem: 409
Tải về 9
38/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Đông Mạc, thành phố Nam Định
Lượt xem: 410
Tải về 4
35/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên điạ bàn tỉnh Nam Điṇh
Lượt xem: 414
Tải về 6
39/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tây Đông Mạc, thành phố Nam Định
Lượt xem: 433
Tải về 8
40/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 464
Tải về 3
41/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 525
Tải về 6
42/NQ-HĐND 31/08/2020 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 494
Tải về 6
30/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định
Lượt xem: 263
Tải về 6
32/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định
Lượt xem: 285
Tải về 3
26/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
Lượt xem: 386
Tải về 9
33/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 360
Tải về 3
28/NQ_HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 412
Tải về 11
27/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Nam Điṇh;.........
Lượt xem: 386
Tải về 6
31/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 396
Tải về 7
29/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Lượt xem: 454
Tải về 8
05/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Về việc phân bổ nguồn vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020
Lượt xem: 331
Tải về 4
06/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 321
Tải về 3
123456