DANH MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Quyết định
Công văn
Kế hoạch
Thông báo
CÔNG KHAI Công văn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 20232023ck09d-CK/TSC21/06/2023
2Công khai bổ sung kê hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 20222023cv01/CKTC10/01/2023
3Công khai tình hình phê duyệt duyết toán dự án hoàn thành năm 20222023cv04/CKTC-ĐTXD10/01/2023
4Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 20222022ck09a-CK/STC30/09/2022
5Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2022202209a-CK/STC130/09/202212/07/2022
6Biên bản thanh tra tài chính tại bộ phận tổng hợp và Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định2022cv01/BB13/05/2022
7V/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 20222021cv4004/SNN-TCKT14/12/2021
8Về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp nông lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản2021cv3630/SNN-TCKT12/11/2021
9Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 20212021CKcv07/09/2021
10Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 20212021cvCK16/08/2021
11Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 20212021cvCK3030/07/2021
12Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 20212021cv09a230/07/2021
13Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 20212021cv09a121/07/2021
14Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 20212021cv09a14/06/2021
15Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 20212021cvCV11/06/2021
16Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định2021cv578/Ctr-SNN22/03/2021
17Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách về phí, lệ phí năm 20202020cv3740/SNN-TCKT31/12/2020
18Biên bản kiểm kê tài sản cố định ngày 31/12/2020.PDF2020cvBBKK31/12/2020
19Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 20202020cvCK1231/12/2020
20Công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô tô, một số tài sản cố định khác năm 2020.PDF2020cvCKt1231/12/2020
12
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang