Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 347
  • Trong tuần: 3,434
  • Tất cả: 1,123,015
Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015

Ngày 3-4-2014, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 và tổng kết công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT). Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện BCĐ xây dựng NTM Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và 209 xã, thị trấn.


                                        Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Xuân Thu

Ba năm qua, chương trình xây dựng NTM đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện; tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ Đảng, của thôn, xóm, vai trò chủ thể của các hộ nông dân trong xây dựng NTM nên đã đạt những kết quả tốt, sản xuất nông nghiệp và bộ mặt nông thôn được cải thiện rõ rệt. Tổng vốn huy động cho xây dựng NTM đến nay đạt trên 6.250 tỷ đồng. Trong 96 xã, thị trấn xây dựng NTM có 12 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 11 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí; 14 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí; 59 xã, thị trấn đạt từ 12-16 tiêu chí, không còn xã, thị trấn dưới 12 tiêu chí. Ở 113 xã, thị trấn còn lại, bình quân đạt 8-9 tiêu chí, tăng 4-5 tiêu chí so với năm 2010. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh hết năm 2014 có 41 xã, thị trấn và hết năm 2015 có 74 xã, thị trấn cơ bản đạt chuẩn NTM. Hội nghị cũng xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM năm 2014 và những năm tiếp theo. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ xây dựng NTM từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tỉnh, thành phố còn phải trợ cấp cân đối ngân sách; sớm có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi theo hướng khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất và chính sách đặc thù đối với các tỉnh được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với sản xuất nông nghiệp.
Về công tác DĐĐT, trên địa bàn toàn tỉnh có 200/204 xã, thị trấn thuộc 9 huyện với tổng số 3.009 thôn, đội triển khai thực hiện công tác DĐĐT đất nông nghiệp. Kết quả thực hiện đến ngày 31-12-2013 có 167 xã, thị trấn (đạt 83,5%) với 2.446 thôn, đội đã hoàn thành giao ruộng thực địa. 3 huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đã giao ruộng thực địa xong ở tất cả 78 xã, thị trấn với 1.147 thôn, đội. 4 huyện: Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên cơ bản hoàn thành với trên 90% số thôn, đội giao xong đất thực địa. 2 huyện Mỹ Lộc và Nam Trực tiến độ còn chậm. Việc DĐĐT đã tạo điều kiện xây dựng được các vùng sản xuất tập trung có diện tích lớn, dồn gọn quỹ đất công để thực hiện quy hoạch xây dựng NTM. Thông qua DĐĐT các địa phương đã vận động tất cả các hộ gia đình, cá nhân góp một phần diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng để tạo quỹ đất chỉnh trang đồng ruộng mở rộng, cải tạo đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Sau DĐĐT đã tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng được 150 cánh đồng mẫu lớn với quy mô mỗi cánh đồng trên 30ha phục vụ chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Thời gian tới cấp ủy, chính quyền các địa phương chưa hoàn thành việc giao ruộng thực địa cần tập trung hoàn thành phương án dồn đổi và tiến hành giao ruộng thực địa. Đối với các địa phương đã giao đất xong tại thực địa phải khẩn trương lập, phê duyệt đề án chỉnh lý, cấp đổi giấy chứng nhận quyền SDĐ sau DĐĐT điều chỉnh hồ sơ địa chính. Phấn đấu hết năm 2015 phải cơ bản hoàn thành việc đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi xong giấy chứng nhận quyền SDĐ sau DĐĐT.
Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận 12 xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM. 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DĐĐT; 43 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM; 200 hộ gia đình có thành tích đóng góp xây dựng NTM được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ NN và PTNT đánh giá cao và biểu dương kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh ta 3 năm qua gắn với thực hiện DĐĐT với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; khẳng định Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu về xây dựng NTM của cả nước. Bộ NN và PTNT hoàn toàn tin tưởng mục tiêu kế hoạch xây dựng NTM của tỉnh đề ra. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đúc kết kinh nghiệm sáng tạo ở cơ sở, khắc phục, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tạo động lực mới tiếp sức cho phong trào ở cơ sở. Gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập của nông dân và phát triển bền vững, trong đó cần nghiên cứu để tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, chú ý liên kết bảo đảm đầu ra cho nông sản hàng hoá.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cảm ơn sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của BCĐ Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ NN và PTNT đối với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí biểu dương những kết quả bước đầu hết sức quan trọng mà các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân đã chung tay xây dựng NTM. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong xây dựng NTM 3 năm qua, phân tích nguyên nhân chủ quan để tìm cách khắc phục. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và phải được cụ thể hoá trong chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhưng phải đạt được những kết quả cụ thể trong từng giai đoạn. Khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án xây dựng NTM. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, nhất là trong việc khuyến khích, hỗ trợ cơ giới hóa các khâu sản xuất, phát triển doanh nghiệp nông thôn, liên kết trong sản xuất… Đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều và xây dựng các cơ sở giáo dục chất lượng cao. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và công tác DĐĐT ở các địa phương trong tỉnh đã cho thấy sự thống nhất cao trong nhận thức về vai trò chủ thể xây dựng NTM và công tác DĐĐT của người nông dân, bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và tinh thần tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể là yếu tố quyết định thắng lợi. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý của các địa phương; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng xứng đáng, tạo động lực mới với quyết tâm cao đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian tới. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN và PTNT và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện. Sau hội nghị, BCĐ xây dựng NTM các cấp, các ngành, các đoàn thể cần rút ra những bài học trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện của cấp, ngành mình, tham mưu giúp Ban Thường vụ các cấp ủy và UBND tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Đồng chí cũng cảm ơn Chính phủ, BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nam Định và mong rằng, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Trung ương
./.

                                                         Theo Ngọc Ánh (baonamdinh.com.vn)

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Sinh Tiến -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 07/GP-TTĐT ngày 02/10/2019
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh