Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/NQ-CP 05/01/2024 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về
3232/KH-SNN 25/11/2022 Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
Lượt xem: 226
Tải về
134/KH-UBND 13/12/2019 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 274
Tải về
36a/NQ-CP 14/10/2015 Về Chính phủ điện tử
Lượt xem: 437
Tải về
2640/QĐ-BNV 10/10/2017 Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
Lượt xem: 523
Tải về
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 334
Tải về
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 296
Tải về
88/KH-UBND 14/02/2015 về việc CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 303
Tải về
118/KH-UBND 28/04/2018 về việc CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Lượt xem: 317
Tải về
61/NĐ-CP 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Lượt xem: 368
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang