Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP gày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
Lượt xem: 47
Tải về
01/CKTC-ĐTXD 03/01/2022 Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022
Lượt xem: 200
Tải về
2692/QĐ-SNN 26/10/2022 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hợp phần giao cho các Hợp tác xã tổ chức thực hiện dự án: Hỗ trợ phát triển hại tầng HTX nông nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 256
Tải về
01 14/01/2022 Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đâu tư năm 2022
Lượt xem: 187
Tải về
1949/BTP-BTTP 14/06/2022 V/v triển khai thông tư 02/2022/TTBTP
Lượt xem: 224
Tải về
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 252
Tải về
2221/SNN-TTKN 09/09/2020 Vv góp ý dự thảo Nghị quyết QĐ nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông
Lượt xem: 344
Tải về
26/2019/TT-BTC 10/05/2019 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Lượt xem: 345
Tải về
94/TB-SNN 04/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 407
Tải về
421/QĐ-SNN 17/07/2017 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 488
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang