Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2221/SNN-TTKN 09/09/2020 Vv góp ý dự thảo Nghị quyết QĐ nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông
Lượt xem: 159
Tải về
26/2019/TT-BTC 10/05/2019 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Lượt xem: 165
Tải về
94/TB-SNN 04/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 229
Tải về
421/QĐ-SNN 17/07/2017 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 319
Tải về
01/NQ-CP 01/01/2019 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lượt xem: 389
Tải về
2889/QĐ-UBND 08/12/2017 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Lượt xem: 455
Tải về
2720/STC-HCSN 30/12/2016 V/v hiệp y phân bổ dự toán chi NSNN năm 2017
Lượt xem: 324
Tải về
152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Lượt xem: 440
Tải về
39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 504
Tải về
23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính huớng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 428
Tải về
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Sinh Tiến -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 07/GP-TTĐT ngày 02/10/2019
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang