Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Quy định đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp
Lượt xem: 48
Tải về
22/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các TT trong lĩnh vực lâm nghiệp
Lượt xem: 31
Tải về
21/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp
Lượt xem: 46
Tải về
20/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng
Lượt xem: 33
Tải về
16/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Lượt xem: 48
Tải về
13/2023/TT-BNNPTNT 30/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững
Lượt xem: 22
Tải về
28/2023/QĐ-UBND 15/09/2023 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 54
Tải về
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang