Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1134/KH-SNN 31/12/2017 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
Lượt xem: 15
Tải về
1029/KH-SNN 31/12/2016 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2017
Lượt xem: 22
Tải về
949/KH-SNN 31/12/2014 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015
Lượt xem: 17
Tải về
963/KH-SNN 31/12/2015 Kế hoạch chuyển dổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2016
Lượt xem: 15
Tải về
122/KH-CCTTBVTV 11/06/2021 Kế hoạch Diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa 2021
Lượt xem: 91
Tải về
3714/KH-SNN 31/12/2020 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về
134/KH-UBND 13/12/2019 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 81
Tải về
3075/TB-SNN 10/11/2020 Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/202 của ban Bí thư
Lượt xem: 135
Tải về
3061/KH-SNN 09/11/2020 Kế hoạch tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 92
Tải về
1256/KH-SNN 02/06/2020 Kế hoạch tuyên truyền tập huấn quản lý giám sát bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2020
Lượt xem: 112
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Sinh Tiến -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 07/GP-TTĐT ngày 02/10/2019
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang