Tổng số: 103
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 42
Tải về
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Lượt xem: 51
Tải về
94/2023/NĐ-CP 28/12/2023 Quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội
Lượt xem: 79
Tải về
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 92
Tải về
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 79
Tải về
92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 Bãi bỏ một số VBQPPL của Chính phủ
Lượt xem: 62
Tải về
87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Lượt xem: 68
Tải về
82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP gày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
Lượt xem: 57
Tải về
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 55
Tải về
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Lượt xem: 51
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang