Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
398/QĐ-BNN-PC 25/01/2023 V/v công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT kỳ 2019-2023
Lượt xem: 81
Tải về
2640/QĐ-BNV 10/10/2017 Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
Lượt xem: 546
Tải về
02/2017/TT-BNV 06/06/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Lượt xem: 626
Tải về
03/2015/TT-BNV 10/03/2015 Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Lượt xem: 716
Tải về
02/2015/TT-BNV 06/03/2015 Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ, quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.
Lượt xem: 633
Tải về
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang