Tổng số: 164
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Lượt xem: 33
Tải về
02/NQ-CP 05/01/2024 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về
94/2023/NĐ-CP 28/12/2023 Quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội
Lượt xem: 55
Tải về
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 71
Tải về
29/2023/QĐ-TTg 19/12/2023 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên
Lượt xem: 39
Tải về
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 49
Tải về
32/2023/QĐ-TTg 21/12/2023 Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số VBQPPL của Thủ tướng CP
Lượt xem: 52
Tải về
92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 Bãi bỏ một số VBQPPL của Chính phủ
Lượt xem: 46
Tải về
87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Lượt xem: 49
Tải về
82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP gày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
Lượt xem: 40
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang