Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
76/2023/TT-BTC 29/12/2023 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 46
Tải về
26/2019/TT-BTC 10/05/2019 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Lượt xem: 335
Tải về
40/2016/TT-BTC 01/03/2016 Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 1 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nưóc
Lượt xem: 596
Tải về
19/2016/TT-BTC 09/03/2016 Thông tư 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 679
Tải về
14/2016/TT-BTC 09/03/2016 Thông tư 14/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế
Lượt xem: 636
Tải về
10/2016/TT-BTC 09/03/2016 Thông tư số: 10/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay được Chính phủ bảo lãnh
Lượt xem: 617
Tải về
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Lượt xem: 1226
Tải về
09/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Lượt xem: 761
Tải về
218/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 565
Tải về
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/09/2015 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư và Bộ tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Lượt xem: 490
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang