Ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 24/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 20/08/2022
Trích yếu nội dung Ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_24_QD_ban_hanh_tieu_chi_xa_NTM,_xa_NTM_nang_cao_gd_2021_-_2025.pdf
VanBanGoc_Phu_luc_I_kem_QD_03_Tieu_chi_xa_NTM_gd_2021-2025.pdf
VanBanGoc_Phu_luc_II_kem_QD_03_Tieu_chi_xa_NTM_nang_cao_gd_2021-2025.pdf
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang