Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 1119/KH-SNN
Ngày ban hành 27/05/2022
Ngày hiệu lực 27/05/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Nguyễn Doãn Lâm
Tài liệu đính kèm 220527_SNN_KH1119_T.h NQ30.CP xd, chỉnh đốn Đảng.pdf
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang