TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục thông báo nội dung quảng cáo hàng hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật
Thủ tục đăng ký bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm Nam Định
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm Nam Định
Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm Nam Định
Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu Lĩnh vực Nuôi trồng Thủy Sản Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông (cây đậu tương, cây bí) từ năm 2012-2015 Cây trồng UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi ngoại tỉnh Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, khác huyện) Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, cùng huyện) Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội vùng dự án) Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát) Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục công nhận nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn Chic cục Phát triển nông thôn
Thủ tục công nhận làng nghề Lĩnh vực Phát triển nông thôn Chic cục Phát triển nông thôn
Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn Chic cục Phát triển nông thôn
Thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm Thủy sản Nam Định
Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm Thủy sản Nam Định
Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; Xây Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m; Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện; Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; Chôn phế thải, chất thải trong phạm vi bảo vệ CTTL Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi
Trang123