TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Công văn số 254/SNN-VP, ngày 13/4/2017 của sở nông nghiệp và PTNT về việc cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Công văn của Sở NNPTNT 14/04/2017  
Thông báo số 32/TB-TTBVTV, ngày 12/4/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo phun trừ bệnh khô vằn hại lúa vụ Xuân 2017 Khác 14/04/2017  
Báo cáo số 57/BC-SNN, ngày 28/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 Báo cáo tổng hợp của Sở 04/04/2017  
Thông báo số 22/TB-TT&BVTV, ngày 29/3/2017 của Chi cụ Trồng trọt và BVTV về tình hình bệnh đạo ôn lá Thông báo của Sở NNPTNT 30/03/2017  
Công văn số 108/SNN-TTBVTV, ngày 22/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi vụ Xuân 2017 Công văn của Sở NNPTNT 23/02/2017  
Công điện số 01/CĐ-UBND, ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Nam Định điện khen về việc hoàn thành gieo trồng vụ Xuân 2017 Công điện của UBND tỉnh 22/02/2017  
Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV, ngày 8/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam QĐ của Chính phủ, Bộ 22/02/2017  
Công văn số 41/SNN-TTBVTV, ngày 17/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2017 trong dịp Tết Đinh Dậu Công văn của Sở NNPTNT 18/01/2017  
Thông báo số 07/TB-SNN, ngày 16/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn ôn tập các lĩnh vực thi môn nghiệp vụ chuyên Ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo của Sở NNPTNT 17/01/2017  
Kế hoạch số: 153/KH-TT&BVTV, ngày 23/12/2016 của Chi cục trồng trọt và BVTV Kế hoạch diệt chuột và bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 Kế hoạch của Sở 28/12/2016  
Hướng dẫn số: 152/HD-TT&BVTV, ngày 23/12/2016 của Chi cục trồng trọt và BVTV về biện pháp diệt trừ ốc bươu vàng vụ Xuân 2017 Công văn của Sở NNPTNT 28/12/2016  
Hướng dẫn số: 151/HD-TT&BVTV, ngày 23/12/2016 của Chi cục trồng trọt và BVTV về biện pháp phòng trừ cỏ dại vụ Xuân 2017 Công văn của Sở NNPTNT 28/12/2016  
Thông báo số 157/TB-TTr&BVTV, ngày 27/12/2016 của Chi cục BVTV về tình hình dịch hại cây vụ đông, dự báo dịch hại thời gian tới và biện pháp phòng trừ Thông báo của Sở NNPTNT 28/12/2016  
Nghị quyết số 100/NQ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính Phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị định 09/12/2016  
Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng Nghị định 09/12/2016  
Công văn số: 943/BCĐ-TCT, ngày 07/12/2016 của Ban chỉ đạo chường trình MTQG xây dựng NTM về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện CHương trình xây dựng NTM năm 2016, kế hoạch năm 2017 Công văn của Sở NNPTNT 07/12/2016  
Công văn số 923/SNN-TTBVTV, ngày 02/12/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 Công văn của Sở NNPTNT 05/12/2016  
Hướng dẫn 914/HD-SNN , ngày 30/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 Công văn của Sở NNPTNT 30/11/2016  
Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu QĐ của Chính phủ, Bộ 11/11/2016  
Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg, ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia QĐ của Chính phủ, Bộ 19/10/2016