TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Kế hoạch số: 534/SNN-KHKT, ngày 19/7/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng Kế hoạch ngành nông nghiệp và PTNT năm 2018 Kế hoạch của Sở 21/07/2017  
Kế hoạch số 07/Kh-CNTY, ngày 12/7/2017 của Chi cục chăn nuôi thú y thực hiện chuyên mục "Nhịp cầu nhà nông" và "Thời tiết nông vụ" trên sóng truyền hình Nam Định Kế hoạch của Sở 19/07/2017  
Quyết định số: 923/QĐ-TTg, ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống gi9amr nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. QĐ của Chính phủ, Bộ 11/07/2017  
Công văn số 03/BCĐ-VPĐP, ngày 10/7/2017 của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 Công văn của Sở NNPTNT 11/07/2017  
Công văn số 497/SNN-TTBVTV, ngày 7/7/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo gieo cấy lúa Mùa và cây màu Hè thu Công văn của Sở NNPTNT 07/07/2017  
Công văn số 485/SNN-CCTS, ngày 4/7/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo tình hình sản xuất thủy sản tháng 6, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ tháng 7 Công văn của Sở NNPTNT 07/07/2017  
Công văn số: 68/SNN-TTBVTV, ngày 16/6/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về biện pháp diệt trừ ốc bươu vàng vụ Mùa 2017 Khác 21/06/2017  
Công văn số: 67/SNN-TTBVTV, ngày 16/6/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về biện pháp phòng trừ cỏ dại vụ Mùa 2017 Khác 21/06/2017  
Kế hoạch số 66/KH-TTBVTV, ngày 15/6/2017 của CHi cục Trồng trọt và BVTV về việc điệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa 2017 Kế hoạch của Sở 21/06/2017  
Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Thông tư 08/06/2017  
Công văn số 410/SNN-CCTS, ngày 05/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo tình hình sản xuất thủy sản tháng 5, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ tháng 6 Công văn của Sở NNPTNT 06/06/2017  
Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. QĐ của Chính phủ, Bộ 06/06/2017  
Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội Thông tư 06/06/2017  
Nghị định 66/2017/NĐ-CP, ngày 19/5/2017 của Chính Phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị Nghị định 06/06/2017  
Nghị định 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản Nghị định 06/06/2017  
Công văn số 375/SNN-TTBVTV, ngày 22/5/2017 của sở nông nghiệp và PTNT về việc tập trung phòng trừ rầy cuối vụ Xuân 2017 Công văn của Sở NNPTNT 30/05/2017  
Công văn số: 375/SNN-TTBVTV, ngày 22/5/20017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017 Công văn của Sở NNPTNT 25/05/2017  
Thông báo số 46/TB-TTBVTV, ngày 12/5/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Thông báo tình hình dịch hại tháng 5, biện pháp quản lý dịch hại cuối vụ Xuân 2017 Thông báo của Sở NNPTNT 15/05/2017  
Công văn số 42/HD-TTBVTV, ngày 03/05/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất nông sản an toàn thực phẩm đối với cây rau, màu Công văn của Sở NNPTNT 09/05/2017  
Công văn số 41/HD-TTBVTV, ngày 03/05/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất nông sản an toàn thực phẩm đối với cây lúa Công văn của Sở NNPTNT 09/05/2017