Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 236
  • Trong tuần: 7102
  • Tất cả: 253567
Lượt xem: 1310
chính sách hiện hành về Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

1. Tóm tắt các chính sách hiện hành về nông nghiệp, nông thôn và nông dân:  Tom tat hinh sach ngay 19-6-2014.doc
    2. Các chính sách hiện hành của tỉnh Nam Định về Nông nghiệp nông thôn: Cac chinh sach NN NT ngày 19-6-2014.xls
    3. Quyết định 01/2012/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy sản: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=308

    4. Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=309
    5. Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp, nông thôn: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=310
    6. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúahttp://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=311
    7. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=312
    8. Nghị định số 49/2012/NĐ-CP, ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 3 của quyết định số 142/2009/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=313
    9. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=314
    10. Nghị định số 62/2013/NĐ-CP, ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=315
    11. Nghị định số 66/2006/NĐ-CP, ngày 7 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=316
    12. Nghị định số 68/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong Nông nghiệp: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=317
    13. Quyết định 103/2000/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=318
    14. Quyết định 118/2007/QĐ-TTg , ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=319
    15.  Quyết định 126/2005/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=320
    16. Quyết định 142/2009/QĐ-TTg , ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=321
    17. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xãhttp://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=329
    18. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thônhttp://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=322
    19. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệphttp://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=323
    20. Quyết định 289/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hổ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=324
    21. Quyết định 719/QĐ-TTg, ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=325

    22. Quyết định 1442/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 719/qđ-ttg ngày 05 tháng 6 năm 2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=326

    23.  Quyết định 1776/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=327
    24. Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đếnnăm 2020: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=328

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Hải Điền - Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 05/GP-TTĐT ngày 07/10/2015
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh