Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 346
  • Trong tuần: 4507
  • Tất cả: 193995
Lượt xem: 585
Huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn NTM năm 2017

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến tháng 4/2017 huyện Nghĩa Hưng đã có 100% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM; đến tháng 6/2017 huyện đã hoàn thành 9/9 Tiêu chí huyện NTM; đến tháng 8/2017 trên địa bàn huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Huyện Nghĩa Hưng có nhiều đóng góp thực tiễn về phương pháp, cách làm hay trong xây dựng NTM để làm cơ sở cho Tỉnh vận dụng chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn Tỉnh.

  Với những kết quả đã đạt được, ngày 24/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1866/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn NTM năm 2017. Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hưng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng 19 Tiêu chí xã và 9 Tiêu chí huyện NTM theo hướng bền vững: Tạo đột phá trong phát triển kinh tế; triển khai toàn diện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM. Phát triển kinh tế gắn kết hài hoà với phát triển văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội.   
                                                                                         Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nam Định

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Hải Điền - Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 05/GP-TTĐT ngày 07/10/2015
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh