Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định triển khai nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015
14:40' 23/4/2015

Ngày 22/4/2015, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ nuôi trồng thuỷ sản năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Cục Thống kê Nam Định; thủ trưởng một số phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân điển hình trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
    Đ/c Nguyễn Doãn Lâm - Phó GĐ Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng nuôi trồng thủy sản báo cáo tổng kết công tác nuôi trồng thuỷ sản năm 2014, triển khai nhiệm vụ nuôi trồng thuỷ sản năm 2015. Theo báo cáo, tình hình NTTS năm 2014 phát triển, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông ngư dân. Diện tích: 15.859ha; Trong đó nuôi mặn lợ 6.451ha và nuôi ngọt 9.408ha; Sản lượng: 65.500 tấn, tăng 10,3% so với năm 2013, đạt 103,15% so với kế hoạch; Giá trị ước đạt 2.040.018.500 triệu đồng (theo giá cố định 2010). Công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình sản xuất và cung ứng các loại con giống cơ bản được đảm bảo đáp ứng nhu cầu nuôi trong tỉnh. Ước tính, hàng năm Nam Định tiêu thụ khoảng hơn 10.000 tấn thức ăn chủ yếu được nhập về tỉnh. Toàn tỉnh có 43 hộ kinh doanh vật tư trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, hình thành được hệ thống cung ứng giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học cung ứng kịp thời cho nông ngư dân. Các cơ sở, hộ kinh doanh đều đã được kiểm tra và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.


Tập thể có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng thủy sản năm 2014

Công tác tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ được coi trọng ngay từ đầu năm. Phòng NTTS phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền tuân thủ đúng khung lịch thời vụ, quy trình cải tạo ao đầm, chăm sóc và quản lý tốt dịch bệnh. Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư đã tích cực tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho nông ngư dân trong tỉnh, đặc biệt tại các vùng nuôi tập trung vào đầu vụ nuôi; Xây dựng các mô hình trình diễn, đánh giá hiệu quả mô hình và khuyến cáo nhân rộng như: mô hình nuôi cá chạch đồng, mô hình cá – lúa… Ngoài ra, các đơn vị trong ngành đã thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài truyền thanh địa phương thực hiện chuyên mục “Nhà nông cần biết” nhằm hướng dẫn kỹ thuật nuôi, thông báo tình hình môi trường dịch bệnh, khuyến cáo các hộ nuôi về lịch thời vụ, thu hoạch; phổ biến và nhân rộng các mô hình nuôi đạt hiệu quả cao.


Các cá có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng thủy sản năm 2014

Năm 2015, định hướng phát triển NTTS là “ Tích cực triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh liên kết sản xuất trong nuôi trồng thủy sản, ph
át triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị xuất khẩu, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng”.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung vào nội dung:
Nâng cao công tác quản lý chất lượng, thú y trong NTTS; quy hoạch thủy lợi cho vùng NTTS; quản lý và cung ứng giống; mô hình hợp tác xã NTTS kiểu mới….

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong công tác NTTS trên địa bàn tỉnh trong thời  gian vừa qua. Trong công tác NTTS thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần làm tốt công tác chỉ đạo NTTS năm 2015, quản lý chất lượng con giống vật tư đầu vào, tăng cường công tác QLNN về nuôi trồng thủy sản, mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cho nông ngư dân.


                                                                Vũ Văn Duy - Phòng NTTS

Các tin tiếp