Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Nam Định
10:17' 20/3/2015

Nhằm đánh giá kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng trong năm 2014, rút ra những bài học kinh nghiệm và bàn các giải pháp phát triển bền vững cho nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định tổ chức “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng” vào sáng ngày 19/3/2015 tại Thị trấn Quất Lâm – Huyện Giao Thủy.




Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Về dự Hội thảo, có đồng chí Trần Công Khôi – Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Doãn Lâm – PGĐ Sở, lãnh đạo các Phòng, các Chi cục, Trung tâm có liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cùng một số Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và đông đảo các hộ nuôi, CLB nuôi tôm thẻ chân trắng tại 04 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Xuân Trường.

Năm 2014, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trong toàn tỉnh là 621 ha, tăng 134,7 ha so với năm 2013, trong đó nuôi tôm thâm canh là 580 ha, bán thâm canh là 41 ha. Sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 3.250 tấn, tăng 370 tấn so với năm 2013. Năng suất bình quân của nuôi thâm canh là 5,5 tấn/ha, nuôi bán thâm canh là 1,43 tấn/ha. Tuy nhiên, có thể nói nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trong năm vừa qua diễn ra rất khó khăn, cả 2 vụ chính đều xảy ra hiện tượng tôm chết sớm, còi cọc không phát triển gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi.

Các doanh nghiệp, hộ nuôi và CLB nuôi tôm thẻ chân trắng tham dự Hội nghị

Tại Hội thảo, các hộ nuôi đã tham gia thảo luận sôi nổi về hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng trong tỉnh, đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn trong nuôi tôm thẻ trong những năm vừa qua. Trong đó, tình trạng chung của các hộ nuôi trong tỉnh: đó là nuôi theo kinh nghiệm, tự phát, các cơ sở hạ tầng của các hộ nuôi thực sự chưa đạt được đúng theo yêu cầu cần thiết.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Công Khôi – Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản cho biết: để nghề nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển tốt thì mỗi người nuôi đều phải có ý thức cộng đồng trách nhiệm cao, người nuôi phải tuân theo lịch thời vụ và cần phải nhanh chóng hình thành những liên kết sản xuất trong nuôi trồng thủy sản. Về phía nhà quản lý, đồng chí cũng đề nghị: cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề thủy lợi cho các vùng nuôi, các cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ về vấn đề con giống, đảm bảo các yếu tố đầu vào phải đúng tiêu chuẩn, thường xuyên thực hiện công tác quan trắc và cảnh báo môi trường, dịch bệnh đến người nuôi.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị chức năng trong ngành cần phải phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm xây dựng quy hoạch tổng thể để phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững thích hợp với các điều kiện tự nhiên tại địa phương. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng nuôi cho người nuôi cũng như hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa các hộ nuôi nhằm đảm bảo cho nghề nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững, hiệu quả cao.

                                        Tống Lương – Phòng Nuôi trồng thuỷ sản