Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng chuyển giai đoạn tại khu nuôi thực nghiệm của Trung tâm giống Hải sản Nam Định
8:46' 3/10/2014

Tại Nam Định, tôm thẻ chân trắng bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2012, theo đánh giá ban đầu nuôi thẻ chân trắng ít rủi ro hơn tôm sú, vì thời gian nuôi tôm thẻ ngắn hơn và ít bệnh hơn, tôm đạt kích cỡ 150 - 200 con/kg đã có thể thu được, giá cả (khoảng từ 90.000 – 110.000 đ/kg) phù hợp với khả năng tiêu dùng người dân lao động.
                        Cán bộ Trung tâm thu hoạch tôm từ mô hình

Do vậy có quá nhiều hộ chuyển từ nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng, một số hộ tự chuyển đổi từ diện tích làm muối sang nuôi tôm thẻ chân trắng, dẫn đến vượt quá quy hoạch, cơ sở hạ tầng không đáp ứng; mặt khác mật độ nuôi cao, không phù hợp với cơ sở hạ tầng và trình độ thâm canh của chủ hộ nuôi; dấu hiệu dịch bệnh xuất hiện, trong tháng 9 tại vùng Bạch Long, Giao Phong tôm có hiện tượng nhiễm bệnh gan tụy cấp (rất khó phòng và điều trị). Ngoài ra do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (yếu tố khách quan) các yếu tố môi trường trong đất, nước giao động lớn trong ngày dẫn đến tôm yếu, bỏ ăn và chết.

Để hạn chế rủi ro, Trung tâm giống Hải sản đã áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giải pháp nuôi chuyển giai đoạn từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng, qui mô 0,5ha.
Kết quả từ mô hình:
    - Tôm nuôi ít bị nhiễm bệnh hơn;
    - Dễ kiểm soát môi trường trong thời gian nuôi;
    - Năng suất đạt 8 tấn/ha, kích cỡ tôm đạt 70 con/kg;
   - Nuôi theo phương pháp chuyển giai đoạn với mật độ vừa phải (60 – 80 con/m2 mặt nước) tùy theo trình độ kỹ thuật của mỗi hộ nuôi sẽ an toàn hơn, hạn chế rủi ro.
Khuyến cáo: Với xu thế hiện nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu kết hợp với ô nhiễm môi trường, bà con nên nuôi theo phương pháp này.

                        TRUNG TÂM GIỐNG HẢI SẢN NAM ĐỊNH