Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý giống và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.
10:50' 1/4/2014

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Nghĩa Hưng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý giống, hướng dẫn trình tự thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng giống đối với các trại sản xuất giống và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản” trên địa bàn huyện Nghĩa HưngDự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Doãn Lâm – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, ông Trần Xuân Lại – Chi cục trưởng Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản, các đồng chí lãnh đạo đại diện Chi cục Thú y, Phòng Nuôi trồng thủy sản, Thanh tra Sở; các đồng chí lãnh đạo đại diện các xã, thị trấn; các chủ trại sản xuất giống, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản trên địa bàn huyện.


Khai mạc hội nghị, đồng chí Khương Duy Thám – Phó Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Nghĩa Hưng báo cáo tình hình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản của huyện năm 2013, định hướng năm 2014. Ngoài ra hội nghị còn được nghe đồng chí giảng viên là cán bộ của Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Thú y của tỉnh phố biến một số văn bản quy phạm luật về quản lý giống thủy sản, quy phạm pháp luật đối với các cơ sở thu mua, sơ chế, biến thủy sản (Thông tư số 56/2011/TT – BNNPTNT, Thông tư số 56/2011/TT – BNNPTNT), các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh thú y và kiểm dịch giống thủy sản (Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT) và hướng dẫn trình tự thủ tục công bố chất lượng giống thủy sản theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Phó Giám đốc Sở yêu cầu các chủ trại sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh thủy sản cần quan tâm về vấn đề chất lượng nguồn gốc con giống, nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của pháp luật và đề nghị các đơn vị có liên quan trong ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống thủy sản tự sản xuất cũng như nhập từ các tỉnh bạn, nhằm nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến thủy sản.

                                Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản