Hội nghị triển khai nhiệm vụ khai thác, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) chuyên ngành thủy sản năm 2014.
10:21' 28/3/2014

Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ khai thác, PCLB & TKCN chuyên ngành thủy sản năm 2014, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nghề cá".
Đ/c Nguyễn Doãn Lâm - PGĐ Sở trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong điều kiện thời tiết, ngư trường, nguồn lợi có nhiều biến động bất lợi, giá xăng dầu và các vật tư phục vụ cho khai thác thủy sản tăng cao và không ổn định, song khai thác thủy sản vẫn được duy trì ổn định và đạt kết quả khá, công tác PCLB & TKCN chuyên ngành thủy sản được triển khai tích cực và chủ động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.
Toàn tỉnh hiện có 2.093 tàu cá khai thác thủy sản với tổng công suất là 97.915CV, tổng số lao động khai thác thủy sản là 11.850 người (lao động trực tiếp trên biển là 5610 người). Trong năm qua công tác quản lý tàu cá có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác thủy sản, ngành đã kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và gia hạn đăng kiểm, cấp đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho 629/651 tàu cá đạt  96,62 % tổng số tàu thuyền thuộc diện phải đăng kiểm, bằng 103,11% so với năm 2012, tổ chức cấp mới và cấp đổi Giấy phép khai thác cho 17 tàu trong vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung. Công tác quản lý khai thác thủy sản vùng ven bờ trong tỉnh đã ổn định và đi vào nề nếp.
Việc hướng dẫn tổ chức trên biển tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân thành lập các đoàn, tổ đội khai thác thủy sản. Đến nay, toàn tỉnh có 41 Đoàn, tổ đội khai thác thủy sản với 1067 tàu (chiếm 50,98% tổng số tàu cá) với 3205 lao động.  Năm 2013, tổng sản lượng khai thác thủy sản là: 41.400 tấn đạt 100,97% KH, bằng 102,72 % so với cùng kỳ năm 2012, trong đó khai thác mặn lợ đạt 39.490 tấn, khai thác nội địa đạt 1.910 tấn.
Công tác tập huấn, đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn được coi trọng, kỹ thuật khai thác từng bước được nâng cao, việc cải tiến, gia công lưới rê hỗn hợp 3 lớp đã góp phần nâng cao hiệu quả trong khai thác thủy sản.
Về công tác PCLB & TKCN chuyên ngành thủy sản: Ban chỉ huy PCLB & TKCN chuyên ngành thủy sản đã sớm kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong các cơn bão, đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương đã kêu gọi trên 3000 lượt người coi vây vạng tại các đầm, bãi ngang ngoài đê, sắp xếp 7000 lượt tàu vào các khu neo đậu tránh, trú bão.
Phát huy kết quả đạt được, phương hướng phát triển khai thác thủy sản, PCLB & TKCN chuyên ngành thủy sản năm 2014 là "Tiếp tục nâng cao năng lực khai thác thủy sản, đổi mới tổ chức tốt sản xuất trên biển, phát triển và nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản xa bờ, tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nghề, từng bước giảm cường lực khai thác ven bờ, làm tốt công tác bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho ngư dân, kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng".
Tại Hội nghị Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nghề cá và phát động thi đua ra quân khai thác cá vụ Nam năm 2014, để tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, hăng say, tích cực lao động sản xuất của ngư dân trong tỉnh, khuyến khích ngư dân tăng cường bám biển, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thuỷ sản khai thác.
Hội nghị cũng đã được nghe và tiếp thu các ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí đại diện cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, thị trấn ven biển và ngư dân. Tại Hội nghị lãnh đạo Sở cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các Ban, ngành, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực các địa phương, các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và bà con ngư dân đã khắc phục mọi khó khăn, bám biển sản xuất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của ngành trong năm 2013, đồng thời phân tích và đánh giá một cách nghiêm túc về các tồn tại, hạn chế trong năm qua để có giải pháp nhanh chóng khắc phục.
Từ thực hiện tiễn quản lý ngành và đánh giá của các cơ quan chuyên môn nhận định: Năm 2014, việc triển khai nhiệm vụ khai thác, PCLB&TKCN chuyên ngành thủy sản sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và biến động của giá nhu yếu phẩm. Chính vì vậy, để đạt kết quả tốt trong năm 2014, ngành Nông nghiệp &PTNT yêu cầu các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương cần phải tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Quản lý chặt chẽ số lượng, loại nghề, ngư trường hoạt động của tàu cá, thực hiện tốt các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thuỷ sản.
- Tăng cường chỉ đạo phát triển khai thác hải sản. Tích cực  chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, giảm tàu khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và đào tạo nghề cho ngư dân.
- Thành lập Ban thường trực và xây dựng Phương án PCLB&TKCN chuyên ngành thủy sản, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và triển khai thực hiện tốt công tác TKCN khi có tình huống xảy ra.
- Tổ chức thực hiện Quy định của UBND tỉnh về gọi tàu thuyền trên biển về nơi neo đậu tránh trú bão khi có áp thấp nhiệt đới, bão.
- Hướng dẫn nông, ngư dân tu sửa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, cống, bờ đầm, chòi, nhà bảo vệ tại các vùng nuôi.
- Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, làm tốt công tác thông tin báo bão, gọi tàu thuyền và ngư dân tránh trú bão.
Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác thủy sản và PCLB&TKCN chuyên ngành thủy sản năm 2013.

                                 Lâm Văn Dương  – Chi cục KT&BVNL thủy sản