Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban chỉ đạo quản lý giống & nuôi trồng thủy sản; Ban chỉ đạo kiểm soát & thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ tỉnh Nam Định.
16:4' 20/2/2014

    Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Ban chỉ đạo quản lý giống & NTTS; Ban chỉ đạo kiểm soát & thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Doãn Lâm -  PGĐ Sở chủ trì hội nghị.    Năm 2013 NTTS diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, Nuôi trồng thủy sản của Tỉnh phát triển mạnh mẽ, sôi động và đạt nhiều kết quả. Trong đó phải kể đến vai trò của Ban chỉ đạo kiểm soát & thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ và đặc biệt là Ban chỉ đạo quản lý giống & NTTS.

    Ngay từ những ngày đầu năm 2013, hai Ban đã sớm được kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Kết quả, trong năm đã chỉ đạo sản xuất được 10.203 triệu con giống tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Đã kiểm dịch 100% tôm sú bố mẹ và khoảng 85% tôm giống sản xuất và tôm giống nhập từ tỉnh ngoài. Ban Kiểm soát và thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ đã kiểm tra 69 mẫu nghêu, 138 mẫu nước; Đã giám sát và cấp 337 giấy chứng nhận xuất xứ cho 10.200 tấn nghêu.                                             

    Sau khi nghe báo cáo hoạt Động của hai Ban và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Lâm – PGĐ Sở kết luận và nhấn mạnh “Phải tiếp tục phát triển mạnh sản xuất giống hải sản, nâng cao chất lượng giống nước ngọt, tiến tới đáp ứng đủ nhu cầu giống cả về lượng và chất cho các vùng nuôi. Tăng cường công tác thanh kiểm tra đặc biệt là công tác kiểm dịch giống. Làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi, đặc biệt là bảo tồn và khai thác hợp lý các bãi giống tự nhiên. Đẩy mạnh việc giám sát thu hoạch, cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô sản phẩm. Tăng cường công tác khuyến ngư và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Đưa sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản tiến tới bền vững”.
                            
Nguyễn Thị Thu Hoài – Phòng Nuôi trồng Thủy sản