Sở NN&PTNT Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2013.
10:56' 22/3/2013

    Ngày 15/3/2013, Sở NN&PTNT Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác nuôi trồng thủy sản năm 2012, triển khai nhiệm vụ phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2013. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các phòng, ban, đơn vị của Sở NN&PTNT; các đồng chí lãnh đạo UBND, phòng NN & PTNT các huyện, thành phố; các cơ sở sản xuất và nuôi thủy sản tiêu biểu trong tỉnh.    Thay mặt Sở NN&PTNT, đồng chí Nguyễn Quang Trực trình bày báo cáo Tổng kết công tác nuôi trồng thủy sản năm 2012, triển khai nhiệm vụ phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2013. Theo đó, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2012 là 15.565ha, sản lượng đạt 53.281 tấn, bằng 95,14% kế hoạch và tăng 0,1% so với năm 2011. Giá trị sản xuất đạt 560.399 triệu đồng (giá cố định 1994), tăng 2,5% so với năm 2011, chiếm 61% giá trị sản xuất thủy sản, 12% giá trị sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 1.790.507 triệu đồng, tăng 5,9% so với năm 2011; giá trị thu nhập/ha canh tác đạt 113,4 triệu đồng, tăng 5% so với năm 2011.

    Trong đó, nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ diện tích 6.157ha, đạt sản lượng 26.505 tấn, bằng 101,4% so với năm 2011. Diện tích nuôi tôm thẻ là 295 ha, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 2.304 tấn. Năng suất bình quân của nuôi tôm thẻ thâm canh là 13 tấn/ha; điển hình là tổ hợp tác nuôi tôm thẻ chân trắng Giao Phong (Giao Phong- Giao Thủy); ông Dũng (Hải Đông- Hải Hậu); ông Thiện (Hải Chính, Hải Hậu); ông Hoàng Văn Minh (Nam Điền - Nghĩa Hưng).

    Nuôi trồng thủy sản nước ngọt tiếp tục phát triển, tổng diện tích nuôi là 9.408 ha, đạt sản lượng 26.776 tấn, bằng 98,83% so với năm 2011. Bên cạnh các đối tượng đã nuôi ổn định, nhiều đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế được đưa vào nuôi thương phẩm, làm tăng sản lượng và hiệu quả kinh tế trong nuôi thuỷ sản nước ngọt: ba ba, cá sấu, ếch Thái lan, cua đồng, cá rô đồng, cá lăng chấm...

    Phát huy kết quả đạt được năm 2012, định hướng phát triển NTTS năm 2013 là Tiếp tục khai thác các tiềm năng về lao động, đất đai và nguồn lợi thuỷ sản… phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, sạch, hiệu quả và bền vững. Gắn phát triển kinh tế thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị xuất khẩu, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng”.  

    Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn trong triển khai sản xuất vụ xuân của các địa phương và ngành Nông nghiệp và PTNT trên các mặt, đặc biệt là trong công tác Nuôi trồng thủy sản.  Đồng chí cũng chỉ ra 6 vấn đề còn tồn tại trong nuôi trồng thủy sản và đưa ra 5 định hướng cho phát triển sản xuất thủy sản trong thời gian tới.

    Tại hội nghị, đồng chí lãnh đạo sở cũng đã trao giấy khen của giám đốc sở và phần thưởng động viên cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2012.


    Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thay mặt Ngành Nông nghiệp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu về dự. Năm 2013, được xác định là năm có nhiều nhiệm vụ lớn, nặng nề, là năm tập trung cao chuyển đổi cơ cấu sản xuất, củng cố quan hệ sản xuất, cùng với các địa phương trong cả nước tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Là năm kiên trì đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng NTM, tạo sự bứt phá trong nông nghiệp, nông thôn, vì vậy phải tăng cường trách nhiệm và kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đề nghị: Toàn ngành phải tập trung cao nỗ lực triển khai các nhiệm vụ năm 2013 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

                                          Cao Thị Nga – Phòng NTTS