Quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
14:22' 25/10/2012


    Chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) là 01 trong 03 chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình giám sát Quốc gia về ATVSTP thủy sản của Tỉnh Nam Định.

    Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tham mưu cho lãnh đạo Sở kiện toàn ban chỉ đạo kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; Chi cục thành lập ban giám sát  thu hoạch nhuyễn thể 2 vùng nuôi và khai thác nhuyễn thể Huyện Giao Thủy và huyện Nghĩa Hưng. Tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể tại các vùng nuôi và khai thác nhuyễn thể huyện Giao Thủy, huyện Nghĩa Hưng. Định điểm lấy mẫu, lập kế hoạch thu mẫu theo chiều con nước, giờ thu mẫu theo đỉnh triều cao nhất tại các bãi nuôi và thu hoạch nhuyễn thể, tổ chức thu mẫu, bảo quản, vận chuyển gửi mẫu về Trung tâm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng I – Hải Phòng để phân tích kiểm tra mật độ tảo độc, dư lượng các chất độc hại trong môi trường nước nuôi nhuyễn thể và trong sản phẩm nhuyễn thể.

    Khi nhận được thông báo kết quả phân tích, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo ngay chế độ thu hoạch và xử lý thu hoạch cho các phòng NN&PTNT, Ban giám sát thu hoạch huyện Giao Thủy, huyện Nghĩa Hưng, các cơ sở thu hoạch, cơ sở kinh doanh nguyên liệu, sơ chế, chế biến nhuyễn thể và báo cáo về Ban chỉ đạo. Trường hợp kết quả phân tích cho thấy có chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm vượt quá giới hạn cho phép báo cáo Trưởng Ban và Giám đốc Sở có những quyết định xử lý phù hợp theo điều 8 và điều 9 quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

    Ban giám sát thu hoạch có nhiệm vụ khi các cơ sở thu hoạch (đại lý) đến đăng ký thu hoạch (trong thời gian được phép thu hoạch) thi ghi vào sổ theo dõi thu hoạch (họ và tên người đăng ký, thời gian thu hoạch, địa điểm thu hoạch …) để cử cán bộ giám sát thu hoạch. Chịu trách nhiệm đối với chữ ký của cán bộ giám sát. Thường xuyên kiểm tra hoạt động giám sát, tránh tình trạng không có giám sát mà vẫn ký xác nhận.

    Phiếu thu hoạch sẽ do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phát hành (theo mẫu của Bộ) đánh số thứ tự và đóng dẫu giáp lai. Trưởng ban giám sát phải chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật nếu có giấy nào sai lỗi thì gạch chéo lưu lại báo cáo về Chi cục (không được xé bỏ).

    Giám sát viên có trách nhiệm thực hiện công việc giám sát theo sự phân công của Trưởng ban giám sát. Phải đến đúng địa điểm, thời gian mà cơ sở thu hoạch đăng ký nhằm giám sát thu hoạch kịp thời và tránh để cơ sở thu hoạch chờ đợi. Giám sát kỹ khâu xử lý sau thu hoạch đúng theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Ban chỉ đạo kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể của ngành. Không ký xác nhận đối với những lô hàng không trực tiếp giám sát. Xác nhận đúng sản lượng thu hoạch, phương tiện vận chuyển.

    Cơ sở thu hoạch, nuôi lưu, làm sạch, kinh doanh nguyên liệu, sơ chế, chế biến nhuyễn thể thì trước mỗi đợt thu hoạch (1 con nước) các cơ sở thu hoạch phải đăng ký thu hoạch với đầy đủ nội dung (họ và tên, ngày, giờ thu hoạch, địa điểm, sản lượng dự kiến) tại các ban giám sát thu hoạch. Ban giám sát thu hoạch nhuyễn thể huyện Giao Thủy (đặt tại Trạm kiểm ngư Giao Thủy – Khu du lịch bãi tắm Quất Lâm – T.T Quất Lâm – Huyện Giao Thủy). Bam giám sát thu hoạch nhuyễn thể huyện Nghĩa Hưng (đặt tại Trạm Kiểm ngư Nghĩa Hưng – Cống Quần Vinh 2 – Xã Nghĩa Phúc – Huyện Nghĩa Hưng). Căn cứ vào giấy đăng ký thu hoạch nhuyễn thể của các cơ sở, ban giám sát cử cán bộ trực tiếp giám sát thu hoạch, ký vào phiếu thu hoạch giao cho cơ sở theo từng lô sản phẩm khai thác. Cơ sở mang phiếu giám sát thu hoạch lên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể cho từng lô hàng.

    Đối với các cơ sở thu hoạch; cơ sở kinh doanh nguyên liệu (đại lý) phải thực hiện thêm một số trách nhiệm như đăng ký thu hoạch cho từng đợt thu hoạch (1 con nước) chậm nhất là 2 ngày trước mỗi lần thu hoạch với ban giám sát. Thu hoạch đúng vùng đã đăng ký và thực hiện tốt chế độ xử lý sau thu hoạch. Những lô hàng không có phiếu thu hoạch (có xác nhận của giám sát) Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản không giải quyết cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể. Phương tiện để vận chuyển (tàu, xe vận tải …) cần có cấu trúc và vật liệu thích hợp, dễ làm vệ sinh, thoát nước dễ dàng. Các phương tiện này phải được giữ sạch, tránh trở thành nguồn lây nhiễm cho nhuyễn thể sống. Nhuyễn thể phải được vận chuyển trong điều kiện hợp vệ sinh, tránh làm dập nát, tróc vỏ, không để nhuyễn thể ở nơi quá nóng, quá lạnh hoặc chịu sự biến đổi nhiệt độ đột ngột quá mức làm ảnh hưởng đến khả năng sống của chúng. Khi vận chuyển nhuyễn thể từ vùng thu hoạch đến cơ sở làm sạch, chế biến phải kèm theo phiếu thu hoạch/giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể cấp. Tất cả các lô hàng không đầy đủ thủ tục sẽ không được giải quyết cấp giấy chứng nhận xuất xứ cũng như không được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng.

    Từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2012, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản & thủy sản đã cấp chứng nhận xuất xứ cho gần 300 lô hàng với 6.660 tấn nhuyễn thể ở hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng.  
                       Hải Bình - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản