Những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
15:55' 5/8/2013
Ảnh lớp học


 I. Những kết quả đã đạt được.

    Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là: thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Quyết định 1956/QĐ-TTg; phổ biến chính sách dạy nghề, tổ chức tuyển sinh và vận động người lao động tham gia học nghề điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn; tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề cho các đối tượng lao động tham gia các lớp học nghề giản đơn, dễ tìm được việc làm, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động.

    + Từ năm 2010 – 2011, Sở Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Tổng cục dạy nghề, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định đã tổ chức cho 60 học viên tham gia học nghiệp vụ sư phạm và 95 học viên tham gia học kỹ năng dạy học cho người dạy nghề. Ngoài ra các cơ sở dạy nghề trong tỉnh còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ  cho giáo viên và tự tổ chức các lớp học nghiệp vụ sư phạm.

    + Năm 2012, sau khi nhận nhiệm vụ quản lý việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, nhằm mục đích ổn định lâu dài, nâng cao chất lượng dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có kế hoạch chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện Hồ sơ để được công nhận đủ tiêu chuẩn tham gia dạy nghề theo tinh thần Thông tư số 29/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đến nay đã có thêm Trung tâm khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm giống thủy đặc sản, Trung tâm giống gia súc gia cầm đủ điều kiện tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

    + Tổng số cán bộ, giáo viên dạy nghề của 38 cơ sở trong toàn tỉnh là 2.403 người tăng 12% số với năm 2010 (gồm 1.975 giáo viên và 428 cán bộ quản lý), với đội ngũ giáo viên dạy nghề có năng lực và trình độ chuyên môn đa ngành các lớp đào tạo nghề được tổ chức gồm các ngành nghề phi nông nghiệp như: Gỗ thủ công mỹ nghệ, thêu ren truyền thống, hàn, may, móc sợi...; và các ngành nghề nông nghiệp gồm: Trồng hoa, trồng rau, trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi lợn sinh sản, chăn nuôi gà, vịt, ngan ngỗng, trồng nấm, nuôi tôm, ghẹ, cua biển, ngao, chăm sóc, cắt tỉa, uốn cây cảnh....

    - Qua 03 năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến nay tỉnh Nam Định đã tổ chức dạy nghề cho 18.918 lao động, đạt 60% so với kế hoạch, trong đó có 8.335 lao động nam và 10.583 lao động nữ.

Xét về ngành nghề đào tạo:

    + Nhóm nghề phi nông nghiệp:    12.711 người đạt 59,67% kế hoạch.

    + Nhóm nghề nông nghiệp:            3.746 người đạt 36,73% kế hoạch.

    - Sau khi đào tạo nghề, người lao động còn được hướng dẫn tìm việc làm phù hợp và được vay vốn tạo việc làm. Nhờ kiến thức được trang bị và lượng vốn được vay, đa số người lao động có thể cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ người lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 80%, với mức thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch đào tạo năm 2013.

    Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho các huyện và Thành phố năm 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT đã lập kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho năm 2013 như sau:

    - Nghề nuôi cá nước ngọt, baba, ếch: 5 lớp, đào tạo cho 175 lao động;

    - Nghề nuôi tôm, ghẹ, cua biển, ngao: 2 lớp, đào tạo cho 60 lao động;

    - Nghề nuôi lợn sinh sản, lợn thịt: 8 lớp, đào tạo cho 280 lao động;

    - Nghề chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng: 8 lớp, đào tạo cho 280 lao động;

    - Nghề chăm sóc, cắt tỉa, uốn cây cảnh: 5 lớp, đào tạo cho 150 lao động;

    - Nghề trồng nấm: 5 lớp, đào tạo cho 175 lao động;

    - Nghề trồng cây lương thực, thực phẩm: 17 lớp, đào tạo 595 lao động;

    - Nghề trồng rau: 3 lớp, đào tạo 90 lao động.

III. Các giải pháp để tiếp tục thực hiện đề án đào tạo nghề.

    - Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn nghề và việc làm đối với lao động nông thôn, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, của toàn xã hội về việc đào tạo nghề nông nghiệp nói riêng và đào tạo nghề nói chung cho lao động nông thôn là góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho lao động nông thôn.

    - Đánh giá hiệu quả đào tạo gắn với việc làm năm 2012 và những năm trước. Từ những thông tin điều tra tổ chức rút kinh nghiêm cho việc lập kế hoạch đào tạo cho những năm sau này. Tổ chức điều tra thực tế trên cơ sở số liệu của năm 2012 và các năm trước đây, cụ thể đánh giá thực tế:

    + Số lao động có việc làm ổn định, đúng ngành nghề đào tạo, quy mô tổ chức sản xuất tại những nơi các lao động này tham gia.

    + Số lao động được đào tạo có việc làm nhưng không ổn định, tìm nguyên nhân.

    + Số lao động đã được đào tạo nhưng không có việc làm, nguyên nhân.

    - Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề: Đặc điểm của dạy nghề cho lao động nông thôn để có kết quả cao là tính thực hành của các bài học, cộng với các phương pháp dạy học cho người lớn tuổi. Do vậy đòi hỏi giáo viên dạy nghề cho nông dân ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng tay nghề thành thạo, cần có phương pháp giảng dạy phù hợp với người nông dân.

    - Phát triển mạng lưới dạy nghề nông nghiệp: Ngoài các cơ sở các Trường, Trung tâm dạy nghề có chức năng dạy nghề nông nghiệp, nhằm mục đích ổn định và nâng cao chất lượng dạy nghề nông nghiệp cần bổ xung thêm chức năng dạy nghề cho các đơn vị thuộc ngành, phát huy năng lực hiện có của cán bộ chuyên môn và gắn việc quản lý nhà nước trên địa bàn với việc truyền đạt kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp cho lao động nông thôn.

    - Xây dựng một số mô hình tạo việc làm điển hình để nâng cao hiệu quả của công tác dạy nghề nông nghiệp: Kết hợp với công tác khuyến nông, khuyến công trên địa bàn xây dựng một số mô hình trình diễn gắn với việc đào tạo như: mô hình trồng và chế biến nấm, mô hình gây trồng và cắt tỉa cây cảnh, mô hình trang trại, gia trại,…

    - Tiếp tục đẩy mạnh việc cho vay vốn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn sau khi học nghề, đảm bảo tối thiểu 85% lao động đã qua đào tạo có việc làm ổn định.

                         Nguyễn Thị Minh Giảng – Nguyễn Thế Trưởng 
                            
Chi cục Phát triển nông thôn Nam Định