Để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc sản xuất, kinh doanh muối ăn. Từ ngày 13/07 – 16/07/2015, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Nam Định phối hợp với các đơn vị liên quan trong ngành, chính quyền địa phương tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh muối ăn trên địa bàn tỉnh Nam Định.
    Qua 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là của nông dân, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
    Từ năm 2010, tỉnh Nam Định đã ứng dụng thành công mô hình sản xuất muối sạch, góp phần phát triển hơn nữa nghề sản xuất truyền thống của diêm dân các  các huyện ven biển.
Tại UBND xã Nam Mỹ huyện Nam Trực, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định đã tổ chức khai giảng lớp “Trồng cây lương thực, thực phẩm (Sản xuất lúa cánh đồng lớn)” theo Kế hoạch số 20 của UBND huyện Nam Trực.
    Căn cứ công văn số 1058/QLCL – KN ngày 28/06/2013 của Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản & thủy sản về việc sử dụng chất tạo ngọt Cyclamata và theo phụ lục 2 Thông tư 27/2012/TT – BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y Tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm, sản phẩm nước mắm không nằm trong các nhóm thực phẩm có quy định mức giới hạn tối đa của Cyclamata, do đó Cyclamata là phụ gia bị cấm trong sản xuất, chế biến nước mắm.
    Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2013 đã được lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phê duyệt, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế mở lớp tập huấn kiến thức về điều kiện đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất muối trên địa bàn huyện Hải Hậu.
    Trong tiến trình thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH và CN) phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    Ngày 3/1/2013 tại xã Yên Tiến – huyện Ý Yên, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Nam Định phối hợp với trạm Khuyến nông Ý Yên tổ chức tập huấn phát triển ngành mây tre đan phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Tham dự hội thảo có ông Đào Viết Tâm - Giám đốc TT Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Song - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, cùng lãnh đạo xã Yên Tiến, Trạm Khuyến nông huyện; Công ty TNHH Vũ Việt Anh và 50 hộ nông dân tham gia.
    Từ nguồn kinh phí của dự án “Xây dựng mô hình tổ hợp tác và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất muối sạch”, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Nam Định  đã triển khai mô hình  “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất muối sạch” tại xã Hải Chính - Hải Hậu với  quy mô là 0,5 ha.
Trang12