Hội thảo Xây dựng và hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) thực hiện theo Luật hợp tác xã năm 2012.
14:47' 27/3/2014

Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định tổ chức hội thảo Xây dựng và hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012; triển khai một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó giám đốc Sở chủ trì hội thảo; Dự hội thảo còn cón các đồng chí đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh; đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Lãnh đạo một số xã, HTX nông  nghiệp trong tỉnh.
Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó giám đốc Sở  phát biểu tại hội thảo

Hội thảo được nghe dự thảo hướng dẫn về một số nội dung cần thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, bao gồm: 2 phương án chuyển đổi về thành viên, vốn góp; mô hình tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong HTX; phương thức quản lý, sử dụng các quỹ và phân phối thu nhập của HTX; tổ chức bộ máy cán bộ quản lý HTX và tên HTX; Hướng dẫn cũng đã nêu các vấn đề về giải thể HTX, thành lập mới HTX theo Luật năm 2012. Ngoài ra còn bàn hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với các HTX nông nghiệp, diêm nghiệp thủy sản.
Tại hội thảo các đại diện của HTX, phòng Nông nghiệp và PTNT, liên minh HTX nêu một số khó khăn khi thực hiện chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012, nhiều đại biểu đặt vấn đề cần cẩn trọng khi thực hiện chuyển đổi.
Kết thúc hội thảo, đồng chí Phó giám đốc Sở khẳng định vai trò của Luật HTX 2012 trong quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX tiếp cận theo Luật HTX của thế giới. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu Luật HTX năm 2012 và nghị định 193/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật HTX để chuẩn bị thực hiện chuyển đổi; chỉ đạo các huyện, thành phố đăng ký số HTX nông nghiệp làm điểm về chuyển đổi HTX theo luật năm 2012.
                            Cao Quang Ninh – Chi cục Phát triển nông thôn