Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất vụ đông xuân 2012-2013
14:18' 25/10/2012


    Ngày 22-10-2012, Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất vụ đông xuân 2012-2013. 

    Đến ngày 21-10-2012, toàn tỉnh đã thu hoạch được 54.900ha lúa mùa, bằng 69% diện tích, năng suất bình quân ước đạt 46-48 tạ/ha; các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức sản xuất 290ha giống lúa lai F1, năng suất đạt trên 27 tạ/ha. Toàn tỉnh gieo trồng 8.814ha, giảm 918ha so với năm 2011, năng suất các cây trồng tương đương năm 2011. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng 10.427ha cây vụ đông, bằng 65,2% kế hoạch, tăng 63,7% so với cùng kỳ.

    Từ đầu năm đến nay, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm liên tiếp xảy ra: dịch lở mồm long móng xảy ra ở 7 huyện làm 224 con lợn mắc và số lợn chết tiêu hủy 25 con; dịch tai xanh ở lợn làm 768 con bị mắc, đã tiêu hủy 270 con; dịch cúm gia cầm xuất hiện ở 6 huyện đã phải tiêu hủy 28.710 con, hiện còn 2 xã Nam Toàn (Nam Trực) và Việt Hùng (Trực Ninh) dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

    Các công tác như dồn điền đổi thửa, bảo hiểm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, làng nghề… cũng được triển khai đồng bộ.

    Thời gian tới, các địa phương cần khẩn trương thu hoạch lúa mùa; tập trung đôn đốc các xã, thị trấn và hộ nông dân tiếp tục gieo trồng các cây vụ đông bảo đảm đúng thời vụ như gieo trồng các cây ngắn ngày trên đất cấy 2 vụ lúa, trồng khoai tây… để bảo đảm hoàn thành kế hoạch gieo trồng 16 nghìn ha. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới và bảo hiểm nông nghiệp ở 3 huyện Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2013 như làm tốt chiến dịch thủy lợi nội đồng; tổng kết, đánh giá kết quả vụ xuân 2012 và xây dựng kế hoạch, các giải pháp sản xuất vụ xuân 2013./.
                                                          Nguồn: Báo Nam  Định