Nữ cán bộ công chức Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo
15:48' 13/10/2014

    Nhân dịp kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014), Công đoàn cơ sở giao cho Ban nữ công đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực trong nữ CBCC.

    


    Để các phong trào thi đua thiết thực gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Chi cục đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CNVC-LĐ, trọng tâm là nữ cán bộ công chức, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Mục tiêu thi đua tập trung vào công tác quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng các loại hình nông sản, thủy sản. Từng bước tạo đà và góp phần cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản và tăng thu nhập cho người lao động nông nghiệp, nông thôn. Trong đó phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong CNVC-LĐ đã trở thành mũi nhọn đột phá của phong trào thi đua yêu nước được đông đảo cán bộ CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT.

    Ngay từ đầu năm đã có 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng kí, trong đó tỉ lệ CBCC nữ chiếm 50%. Có sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả kinh tế cao, có giá trị làm lợi lớn, đặc biệt là các sáng kiến là giải pháp kỹ thuật. Thông qua phong trào đó đã khơi dậy tiềm năng và sức lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính, văn thư…

    Nữ cán bộ công chức trong đơn vị hiện nay có 8 người, chiếm tỷ lệ 44% tổng số cán bộ công chức của đơn vị. Dù ở cương vị nào các chị em cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong gia đình, các chị em là người mẹ hiền, vợ đảm, động viên chồng con trong gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới, ở cơ quan các chị em luôn thể hiện là một đoàn viên công đoàn gương mẫu, đi đầu trong công tác, tham gia tốt mọi hoạt động quần chúng. Những năm qua chị em đã hưởng ứng mạnh mẽ và tích cực các phong trào do nữ công phát động như: giỏi việc nước, đảm việc nhà và phong trào nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Công tác kế hoạch hoá gia đình luôn được coi trọng. Một số chị em đã khắc phục mọi khó khăn để học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

    Phát huy kết quả đã đạt được, Công đoàn Chi cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động CNVC-LĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu các đề tài khoa học thiết thực phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp &PTNT.
                   
Hải Bình - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản