Đại hội Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định
13:47' 12/8/2014

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Đoàn Sở nhiệm kỳ 2014 - 2017. Ngày 7 tháng 8 năm 2014 Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2015. Đây là Đại hội điểm các Chi đoàn của Đoàn Sở.
        Đ/c Vũ Đức Lưu-Phó bí thư Đảng bộ Sở phát biểu tại Đại Hội

Tới dự Đại hội có đồng chi Vũ Đức Lưu phó bí thư Đảng bộ Sở, đồng chí  Nguyễn Văn Hiệu – Bí thư Đoàn thanh niên Sở, đồng chí Đào Viết Tâm – Giám đốc, đồng chí Trần Ngọc Sỹ - Bí thư chi bộ, PGĐ Trung tâm. Dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Sở và Chi đoàn BQL các công trình trọng điểm của tỉnh
.
Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2013 - 2014 của Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư cho thấy: đoàn viên thanh niên Chi đoàn đã chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hăng hái tích cực, nêu cao tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào tuổi trẻ ngành Nông nghiệp Nam Định.
Trong nhiệm kỳ qua Chi đoàn luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của nhà nước. Tất cả đoàn viên thanh niên đều tích cực tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế trong và ngoài nước, diễn biến phức tạp trên biển Đông. Từ đó mỗi đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ trước vận mệnh của Tổ Quốc.
Về công tác chuyên môn mỗi đoàn viên trong Chi đoàn đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” nhiều đồng chí đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956 của Thủ tướng chính phủ toàn đơn vị có 15 cán bộ tham gia công tác dạy nghề thì trong đó đoàn viên thanh niên là nòng cốt với 12 đồng chí. Các lớp dạy nghề do đoàn viên chi đoàn đảm nhận kết quả cuối khóa học viên khá giỏi đều đạt trên 80%. Để có được kết quả trên các đồng chí đoàn viên đều nỗ lực phấn đấu học hỏi nâng cao trình độ về chuyên môn, về nghiệp vụ khuyến nông và trình độ sư phạm. Bên cạnh đó chi đoàn luôn có các buổi sinh hoạt theo từng chuyên đề với tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Kết quả trong nhiệm kỳ 2013- 2014 Chi đoàn đã rèn luyện, giúp đỡ cho 2 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Báo cáo cũng nghiêm khắc chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ như: Thời gian sinh hoạt của chi đoàn chưa đều, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, học tập để nâng cao trình độ về lý luận và ngoại ngữ còn yếu, các hoạt động đoàn còn ít chưa phát huy hết được tính xung kích, năng động sáng tạo của tuổi trẻ.
Đại hội cũng đã nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động của Chi đoàn nhiệm kỳ tới như: tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục. Tích cực thực hiện chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính  trị của đơn vị.  Hưởng ứng các phong trào do đoàn cấp trên phát động như “Uống nước nhớ nguồn”, Hiến máu nhân đạo, Chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng…100% đoàn viên có lối sống lành mạnh không mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; Có 1- 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, có 1- 2 đồng chí học cao học để nâng cao trình độ chuyên môn.  Giới thiệu được 1- 2 đồng chí đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét, giúp đỡ và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt  Nam.
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành chi đoàn Trung tâm khuyến nông khuyến ngư nhiệm kỳ 2014 – 2015 và 06 đoàn viên tiêu biểu đi dự Đại hội Đoàn Sở

    Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm KNKN nhiệm kỳ 2014-2015

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, tuổi trẻ chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã nhất trí thông qua, góp phần vào công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương, đất nước
./.

                                Phạm Thu Huyền - Trung tâm KNKN Nam Định

Các tin tiếp