Thanh niên Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Nam Định với công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
8:22' 6/8/2014

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm KNKN Nam Định là đào tạo, huấn luyện và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Từ năm 2013 đến nay Trung tâm KNKN nhận thêm nhiệm vụ mới là tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg,  ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
ĐVTN  hướng dẫn bà con nông dân xã Xuân Đài - Xuân Trường thực hành theo nhóm 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đòi hỏi người giáo viên đứng lớp phải có đủ năng lực về chuyên môn, nắm chắc lý thuyết, thành thạo kỹ năng thực hành và nghiệp vụ sư phạm. Trung tâm KNKN đã tạo điều kiện cho một số đoàn viên của Chi đoàn học lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và lấy đó là hạt nhân để hướng dẫn các đồng chí khác cùng học tập rèn luyện. Bản thân từng đồng chí đoàn viên cũng nỗ lực phấn đấu không ngừng tự học hỏi tìm tòi để dần hoàn thiện mình. Ngoài ra chi đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch tập giảng là hoạt động thường xuyên để các đoàn viên chủ động nội dung bài giảng và phương pháp giảng dạy. Tất cả các buổi tập giảng đều được các đoàn viên nhiệt tình tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, trao đổi chia sẻ góp ý cho nhau trong không khí chân thành, cởi mở.
Trong  2 năm (2013 và 2014) Trung tâm KNKN đã tổ chức đào tạo 26 lớp  nghề cho lao động nông thôn với  910 học viên có nhu cầu học nghề chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Đội ngũ giáo viên của Trung tâm KNKN Nam Định tham gia dạy nghề cho LĐNT gồm 15 đồng chí, trong đó có 12 đồng chí là đoàn viên thanh niên. Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn do các đồng chí đoàn viên đứng lớp đều đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80% (trong đó có trên 85% số lao động có thể áp dụng được kết quả học tập vào sản xuất của hộ gia đình). Đây là thành quả lao động miệt mài hăng say không phải chỉ riêng của từng đoàn viên  tham gia công tác dạy nghề mà là sức mạnh, là tinh thần đoàn kết của cả một tập thể Chi đoàn Khuyến nông Khuyến ngư luôn biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

                    Vũ Văn Mong - Chi đoàn Trung tâm KNKN