Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.
8:17' 26/3/2014

    Trong không khí của những ngày tháng 3 lịch sử, tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh; ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống nghề cá.    Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Sở, tuổi trẻ Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tham gia “Hưởng ứng Tháng hành động Bảo vệ nguồn lợi thủy sản” với chủ đề “Bạn cùng chúng tôi chung tay bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sinh” và phương châm hành động “Mỗi đoàn viên thanh niên một hành động, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.

    Ngoài hoạt động thả cá tại tạo nguồn lợi thủy sản, thời gian tới Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định tiếp tục phát động đến các cán bộ đoàn viên, thanh niên, bằng ý thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, tập trung vào các hoạt động:      
  

    - Tích cực tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản với sự phát triển bền vững của đất nước;

    - Xung kích trên mọi mặt trận, tham gia tích cực hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức như: Tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

    - Tham gia các hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của các loài thủy hải sản. Tổ chức ương, nuôi con giống để tham gia các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy thủy sản;

    - Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép các loài thủy hải sản quý hiếm;

    - Tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thủy sản có hại cho môi trường; tập huấn, chuyển giao công nghệ khai thác thủy sản bền vững, thân thiện với môi trường. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, các hộ khai thác thuỷ sản ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản…

 

                                 Nguyễn Văn Hiệu – Bí thư đoàn Sở

Các tin tiếp