Công đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012- 2014.
14:7' 20/8/2012


    Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CĐN ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ CĐ ngành Nông nghiệp & PTNT Nam Định về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội IV CĐ ngành NN & PTNT, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội X Công đoàn Việt Nam, sáng ngày 09/8/2012, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”,  Công đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp &PTNT Nam Định tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2014. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Vũ Đức Lưu- Phó bí thư Đảng ủy Sở, đ/c Vũ Văn Kham- Phó chủ tịch thường trực Công đoàn ngành. Đại hội được đón tiếp các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí đại diện cho các công đoàn bạn, các đồng chí đại diện cho Hội CCB Sở, Đoàn thanh niên Sở; Đồng thời, về dự đại hội có đông đủ đoàn viên công đoàn cơ quan Sở.

    Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, các  đoàn viên đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo của BCH Công đoàn cơ quan Sở khoá VI đánh giá về kết quả hoạt động của Công đoàn từ đại hội lần thứ VI đến nay, cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở khoá VII, nhiệm kì 2012-2014. Báo cáo tại Đại hội chỉ ra rằng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Đảng ủy và Thường vụ Công đoàn ngành, sự quan tâm của Ban giám đốc Sở, đoàn viên công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã cố gắng vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết đại hội công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2010-2012 đã đề ra. Các phong trào trong nhiệm kỳ qua luôn được quan tâm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng, công đoàn tham gia có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động. Giữ gìn khối đoàn kết gắn bó, tạo dựng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển không ngừng, góp phần vào sự công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiêp nông thôn. Phương hướng hoạt động công đoàn cơ quan Sở nhiệm kỳ 2012- 2014 là xây dựng phong trào phát triển toàn diện, củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động công đoàn nhằm vận động cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm cũng như cả giai đoạn 2012-2014, xây dựng cơ quan phát triển vững chắc về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Một số chỉ tiêu hoạt động của Công đoàn cơ quan Sở nhiệm kỳ 2012- 2014 là hàng năm có 100% tổ công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc, có 20% Đoàn viên công đoàn được cấp trên khen thưởng, có từ 2- 4 đoàn viên công đoàn được đứng trong hàng ngũ của Đảng; Có từ 1-2 đồng chí được cử đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, 100% cán bộ công chức tự học tập nâng cao trình độ; Có 2-3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng lao động sáng tạo. Đại hội đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản là Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; Phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện quy chế dân chủ; Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham gia quản lý cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn, Công tác vận động nữ CNVCLĐ

    Đại hội đã bầu BCH Công đoàn cơ quan Sở khoá VII gồm 07 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNT lần thứ IV gồm 03 đồng chí, là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất tiêu biểu cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn cơ quan Sở.

    Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở; xây dựng công đoàn cơ quan Sở ngày càng vững mạnh; Đồng thời BCH Công đoàn cơ quan Sở khoá VII nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn ngành, các ý kiến đóng góp thảo luận của các Đại biểu, có trách nhiệm nghiên cứu bổ sung vào các văn kiện và xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết đại hội trong thời gian tới.

                                        Trần Công Khôi- Công đoàn cơ quan Sở