Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2014
10:37' 14/8/2012

Ngày 12 tháng 7 năm 2012 Công đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ 2 nhiệm kỳ 2012 – 2014. Tới dự  và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Văn Kham – phó chủ tịch công đoàn ngành.    Nhiệm kỳ 2009 – 2012, Công đoàn Trung tâm luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đường lối chủ trương chính sách chính sách, pháp luật của nhà nước, công đoàn cấp trên. Động viên giúp đỡ các đoàn viên. tích cực tham gia công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức triển khai đạt kết quả tốt các chương trình khuyến nông, nhiều tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao và nhân rộng . Các kỹ thuật mới, giống mới đã góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả cây trồng, vật nuôi .

    Trong nhiệm kỳ qua công đoàn viên của đơn vị đã xây dựng được 170 mô hình gồm các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khuyến ngư, khuyến diêm và khuyến công. Công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện được chú trọng,  nâng cao chất lượng hoạt động với nội dung đa dạng, phong phú thiết thực, được đông đảo nông ngư dân học tập và áp dụng hiệu quả vào sản xuất.

    Trong báo cáo  cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục của BCHCĐ trong nhiệm kỳ tới như: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao còn trầm lắng, chưa thường xuyên học tập nâng cao trình độ về nghiệp vụ công đoàn cũng như phương pháp khuyến nông. Đặc biệt giải pháp để nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức chưa đồng bộ, đời sống của đoàn viên công đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

    Đại hội cũng đã nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong tổ chức, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới như: Công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao trình độ CNVC-LĐ, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đảm bảo quyền lợi đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, phối hợp với chính quyền cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cán bộ, CCVC.

    Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa II và bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội CĐ ngành Nông nghiệp & PTNT Nam Định.

    Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, CCVC – VC phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng công đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư thành  một tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh./.

                                                         Nguyễn Văn Tuấn – TTKNKN