Công điện số 06/CĐ-TCTL-QLCT, ngày 15/7/2017 của Tổng cục Thủy lợi về việc đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa Thủy lợi
14:44' 16/7/2017

    Tải file đính kèm tại đây: Fast B&W scan to a PDF file_1 (1).PDF